I 2021 kuttet Oslo 4,6 prosent av utslippene sine i forhold til året før. Nærmere bestemt falt utslippene fra 1.098.609 tonn CO₂-ekvivalenter i 2020 til 1.047.716 i 2021.

Det kommer frem av det dagsferske utslippsregnskapet for 2021, publisert av Miljødirektoratet.

Samtidig kommer det frem at de øvrige tre største byene i Norge – Bergen, Trondheim og Stavanger – økte utslippene med henholdsvis 1,1 prosent, 3,2 prosent og 5,4 prosent.

Utslippsregnskapet viser utslipp av de tre klimagassene CO₂, metan (CH₄) og lystgass (N₂O) fordelt på ni sektorer i norske kommuner og fylker.

– Mer enn budsjettert

Oslos finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) er også ansvarlig for kommunens klimabudsjett. Han er strålende fornøyd med tallene fra Miljødirektoratet.

– Et utslippskutt på 4,6 prosent er kjempegode nyheter. Det er faktisk et større utslippskutt enn vi hadde planlagt med i 2021. Det syns jeg vi kan være skikkelig stolte av, sier han til Avisa Oslo.

Ifølge Statistisk sentralbyrå kuttet hele landet 0,7 prosent av utslippene totalt i 2021. Altså ligger Oslo langt over gjennomsnittet hva gjelder kutt i utslipp.

– Vi kutter så mye i et år hvor de nasjonale utslippene nesten ikke går ned i det hele tatt, og de andre storbyene øker sine utslipp. Dette handler om systematisk klimaarbeid over tid, og at vi tør å innføre de grepene som skal til for å få ned utslippene.

– Fantastisk å se at det funker

Også byrådsleder Raymond Johansen er fornøyd med tallene fra 2021.

– Her er det mange i Oslo kommune som skal ha en klapp på skulderen. Dette byrådet har jobbet helt systematisk med å få klima inn i alle sektorer og på alle nivåer, så det er fantastisk å se at det funker. 

Han mener Oslo ligger i front hva gjelder utslippskutt – ikke bare i norsk sammenheng, men i internasjonal.

– Oslo høster nå internasjonal anerkjennelse for klimaarbeidet vårt. Vi har de mest ambisiøse klimamålene for noen hovedstad i verden. Vi har også fått en rolle som en innovatørby, som utvikler og tester ny klimapolitikk som de større byene i verden kan følge etter. Vi er ikke i mål ennå, men vi ser at det vi gjør begynner å få effekt. Det er motiverende.

– Må holde tempoet oppe

Tallene fra Miljødirektoratet fordeler seg på ni sektorer. I 2021 kuttet Oslo utslippene fra alle de ni sektorene med unntak av oppvarming, der utslippene økte noe.

– Vi gjorde en enorm innsats i 2021 for å kutte utslipp. Utslippene fra personbilene gikk kraftig ned, og halvparten av Oslo kommunes egne bygg- og anleggsprosjekter ble gjennomført med elektriske maskiner og den andre halvparten av prosjektene ble gjennomført med biodiesel, takket være strenge krav, som også næringslivet heier på, sier Wilhelmsen.

Han forteller samtidig at byrådet ikke hviler på laurbærene av den grunn

– Samtidig ser vi at vi fortsatt må holde tempoet oppe for å bli utslippsfrie i 2030. Derfor investerer vi i karbonfangst på avfallsforbrenninga på Klemetsrud, vi øker bompengene som bylufta reinere, og skole- og sykkelveiene tryggere, og vi har innført fritak for tunge biogasskjøretøy i bomringen, som er bra for næringslivet.

Wilhelmsen retter også et spark mot regjeringen.

– Det er likevel frustrerende at det fortsatt er ting vi ønsker å gjøre hvor regjeringa bremser. Vi ønsker å innføre nullutslippssoner og gjøre alle byggeplasser fossilfrie, mens det regjeringa gjør er å prakke på oss motorveier vi ikke vil ha. Hvis vi strammer opp den nasjonale klimapolitikken kan vi levere enda større utslippskutt framover.