Det er ikke mange fjerde generasjons osloborgere. De aller fleste er innflyttere. En eldre mann har bodd i Oslo i mange år, men kommer fra Finnmark, og han er ikke alene om det. Det bor flere finnmarkinger i hovedstaden enn i Finnmark, men en finnmarking har alltid Finnmark i sitt hjerte.

Det er flere grunner til at de flyttet til Oslo og ble osloborger. Det var ikke bare været og arbeidsplasser som trakk dem sørover. Vi kan mislike det, men urbaniseringsbølgen i de større byene vil ikke stoppe opp. Den skjer i hele verden.

Aldri mer Oslo, tenkte jeg. Syv år var nok

Da jeg var ferdig med studiene på Blindern i begynnelsen på 1970-tallet tenkte jeg at jeg aldri mer ville bo i Oslo, syv år var nok. Men etter 10 år vendte jeg tilbake, først til St. Hanshaugen og senere til Sagene, hvor det er mange møteplasser. Jeg fant tidlig ut at byens mangfold er en styrke og ble politisk aktiv.

Enten vi liker det eller ikke: Oslo, den rause byen er landets maktsenter. Her finnes de nasjonale symboler som vi knytter oss til, fordi de garanterer en sammenheng i våre liv: Storting og regjering, høyesterett, kongehus, teater, museer og universitet - for ikke å glemme de store finansinstitusjonene.

Hvis vi kan sammenligne Norge med en bil så er hovedstadsregionen motoren som holder bilen i gang.

Går det dårlig i Oslo, vil de økonomiske nedgangstider også merkes i Finnmark. Det har med handel å gjøre, og vises i navnet til andre byer, for eksempel navnet København. Byen er stedet for kjøp, salg og bytte av varer. Her er senter for forskning og nytenkning som får betydning for hele landet.

En nesten magnetisk tiltrekningskraft

Over halve verdens befolkning bor i storbyregioner. For storbyen har en nesten magnetisk tiltrekningskraft. Oslo er intet unntak i så måte. Det er ikke bare utdannelse og arbeid som trekker. «Det moderne» er også viktig. For storbymennesket har alltid vært moderne. Nye – politiske ideer og strømninger - har gjennom historien blitt skapt i storbyene.

Det er vanskelig å karakterisere dagens storbymenneske, osloborgeren. Hun er stadig underveis, på leting etter sin identitet. I storbyens supermarked er varetilbudet stort. Hun kan velge og vrake. Vi treffer ofte den travle mannen på en kaffebar med en avis til eller fra. Og alt må skje fort.

Hvor lenge vil trenden vare?

Den som visste det. For det mest lovende med de nye trendene er at de ikke kommer til å vare. Men det vil fra landets sentrum alltid komme noe nytt. Oslo vil i landssammenheng alltid være trendsetter.

Vi kan selv bestemme hvor vi skal bo. Mange velger å bli osloborgere. Ikke en gang ulike stimuleringstiltak i distriktene kan snu utviklingen. Stadig flere komme til å velge storbyen Oslo og dens mangfold men de vil alltid være innflyttere, selv om de regner seg som osloborgere.

Myndighetene må vise at den har tro på storbyen Oslo. Klarer den ikke det kan det gå med våre storbyer som det gikk med Babylon, som en gang var et teknisk og økonomisk mirakel - et hovedsenter for kultur og vitenskap. Men nye storbyregioner vil dukke opp. Kanskje en gang i fremtiden i Kjøllefjord, Stryn eller Vegårshei. For den moderne storbyen vil som motor og trendsetter alltid være et maktsenter.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Kom igjen 'a, Oslo. Litt mindre deg. Litt mer oss

Les også

Jeg stuper blindt ned i de mørke gatene i Oslo. Ingen møter mine øyne

Les også

Det ville livet bor i alle, men vi undertrykker det hver dag

Les også

Hjertet hopper over et par slag. Full vogn på vei i feil retning

Les også

Så frekt at det mangler sidestykke i Oslo-politikken