Gå til sidens hovedinnhold

Oslo frykter å bli glemt av Viken: Advarer mot kø, kork og kaos

Viken er i ferd med å utarbeide samarbeidsplaner for areal og transport, men har ikke inkludert Oslo. Byrådet uttrykker sterk bekymring for at samarbeidet mellom Oslo og Viken skal kollapse.

«Oslo kommune ser med bekymring på at Viken fylkeskommune ønsker å erstatte den gjeldende felles regional plan med ny regional plan for areal og mobilitet for Viken fylke», skriver byrådet i en høringsuttalelse.

Uttalelsen kommer i forbindelse med at Viken fylke har lagt ut et forslag til tre nye regionale planer for fylket, som ikke har blitt utarbeidet i samarbeid med Oslo.

  • Høringsuttalelsen skal diskuteres i bystyret onsdag kveld. Avisa Oslo oppdaterer saken.

Fra før finnes det to regionale planer utarbeidet i samarbeid mellom Oslo og Akershus – én for innovasjon og verdiskaping og én for areal og transport. Disse to planene har senere blitt et samarbeid mellom Oslo og Viken.

«Oslo kommune erfarer nå at Viken fylkeskommune tydelig uttrykker et ønske om å erstatte disse to regionale planene for hovedstadsregionen, med egne regionale planer for Viken uten å inkludere Oslo.», skriver byrådet.

Kutter krisestøtten til Ruter: – Veldig skuffende

– Viken kan bli Oslos største klimatrussel

Signalene fra Viken bekymrer flere av bystyrets politikere, som skal ta stilling til høringsuttalelsen i løpet av onsdagens bystyremøte. Blant dem er Venstres Hallstein Bjercke. Han mener det er synd at det kan se ut som Viken er villig til å kaste bort samarbeidet Oslo og Akershus har bygget opp over lang tid.

– At fylkesrådet i Viken nå ser ut til å kaste skrot på mange års suksess med forpliktende plansamarbeid mellom Oslo og Akershus er en skandale. Dette kan potensielt få store konsekvenser som økt biltrafikk, forurensing og klimagassutslipp og kan rive beina under fundamentet for Oslopakke 3 og Byvekstavtalen, sier han.

Bjercke tror særlig dette kan gå utover Oslos mål om å senke klimautslippene i byen.

– Før det gode plansamarbeidet med Oslo og Akershus startet, omtalte man Akershus som Oslos største klimatrussel, som bidro til å pumpe biltrafikk inn i og gjennom Oslo. Hvis det forpliktende plansamarbeidet nå skrotes frykter jeg på ny at Viken kan bli Oslos største klimatrussel.

Nye bomtakster 1. oktober. Slik forandrer prisene seg

Frykter kø, kork og kaos

Bjercke får støtte i sin bekymring fra MDGs Eivind Trædal, som beskriver arealpolitikken som transportpolitikkens mor og far.

– Hvis vi nå får mer utvikling av bilbaserte byområder utenfor Oslo, så blir det mer biltrafikk, og mer kø, kork og kaos. Fylkesgrensene skjærer jo på tvers av Norges største arbeidsmarked.

Han understreker derfor viktigheten av at Oslo og Viken fortsetter samarbeidet sitt, og at Viken ikke dropper samarbeidsplanene med Oslo, til fordel for sine nye samarbeidsplaner.

– Derfor er det helt avgjørende at vi fortsetter å samarbeide om utvikling av boliger og transportløsninger. Dette viser jo en av de store utfordringene med opprettelsen av Viken, som nå går en uviss skjebne i møte.

Slik svarer Vikens fylkesrådsleder

Viken Aps fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) har tatt kontakt med Avisa Oslo i etterkant av denne sakens publisering.

– Vi tar selvfølgelig Oslo kommunes høringsinnspill på alvor og lytter. Vi har hele veien vært tydelige på at vi vil samarbeide nært med Oslo og at premissene i byvekstavtalen og Oslopakke 3 skal følges. Vi er i ferd med å etablere en dialog med Oslo kommune for å finne gode løsninger sammen, uttaler Jacobsen.

– Store deler av Viken fylke er en del av Oslo bo- og arbeidsmarked. Derfor har Viken fylke og Oslo kommune sammenfallende interesse om å få til gode løsninger for areal og mobilitet i hovedstadsområdet, samtidig som vi på fylkesnivå har et behov for å samordne det nye fylket i areal- og mobilitetspolitikken, understreker fylkesrådslederen.

Avisa Oslo har også sendt Vikens fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes (Sp) en rekke spørsmål i forbindelse med kritikken fra byrådet og Oslo-politikerne.

Kommentarer til denne saken