Det kommer frem av et forslag fremmet av Frps førstekandidat Lars Petter Solås.

Da bystyret skulle ta stilling til en høringsuttalelse, foreslo Solås å legge inn en formulering som omhandlet rasismeparagrafen.

I formuleringen sto det blant annet:

«Kommunen er prinsipielt motstander av alle innskrenkninger av retten til å ytre seg, inkludert straffelovens paragraf 185 og mener derfor at den i sin helhet burde oppheves.»

Les hele formuleringen lenger ned i saken.

Ikke flertall

Da forslaget ble diskutert i finansutvalget i bystyret tidligere i år, var det kun Frp som stemte for å inkludere formuleringen.

I bystyret varslet imidlertid Venstres gruppeleder at gruppens medlemmer er fristilte i spørsmålet, og at to av gruppens medlemmer kom til å stemme for formuleringen.

Der Venstres Julianne Ferskaug sa at hun ikke støttet å fjerne rasismeparagrafen, mente partifelle Haakon Riekeles at det var lett å komme seg rundt paragrafen.

Han betegnet paragrafen som et dårlig virkemiddel til å bekjempe rasisme. Samtidig problematiserte Riekeles den med tanke på ytringsfriheten.

– Paragrafen har ikke en nedkjølende effekt i dag, men den har blitt tolket fram og tilbake. Den kan ha en nedkjølende effekt i framtida, sa Riekeles.

Da det skulle stemmes, stemte han og gruppeleder Hallstein Bjercke for Frp-forslaget. Marit Vea og Julianne Ferskaug stemte i mot.

Ingen andre støttet formuleringen.

Høringssvaret som ble diskutert, handlet om den norske offentlige utredningen (NOU) En åpen og opplyst offentlig samtale – som er resultatet av arbeidet til Ytringsfrihetskommisjonen.

Beklaget språkbruk

Varaordfører Abdullah Alsabeehg (Ap), som selv vokste opp på Holmlia, minnet forsamlingen på at det er 22 år siden drapet på Benjamin Hermansen, før han babystyret stemme ned Frp-forslaget.

Han ble etterfulgt av partikollega Farukh Qureshi, som beklaget egen ordbruk før han siterte hetsende uttalselser bystyrets egne representanter har blitt utsatt for.

– Jævla rotte, jævla pakkis, jævla muslim. Omtalt og sammenlignet med en kakkerlakk, sa Qureshi.

– Skuffende

Arbeiderpartiets gruppeleder Andreas Halse var den første til å ta ordet i debatten om høringssvaret.

– Jeg synes det er skuffende. Og jeg er dypt uenig, sa Oslo Ap-gruppeleder Andreas Halse under onsdagens bystyremøte om forslaget fra Frp.

Halse viste til den massive hetsen mot Sumaya Jirde Ali, som anmeldte Atle Antonsen etter at komikeren sa hun var «for mørkhudet» til å være på Bar Boca.

– Jeg vil minne om at trusselen mot ytringsfriheten først og fremst er at mennesker blir mobbet og hetset ut av den offentlige debatten, sa Halse.

Også MDG-gruppeleder Eivind Trædal og Rødt-politiker Sofia Rana tok til orde mot Oslo Frp-forslaget.

– Det å ta til orde for å fjerne den er en port til helvete som jeg ikke tør tenke på hvordan blir, sa Rana.

Skuffet over debatten

Frps Lars Petter Solås selv, sa seg skuffet over debatten.

– Flere politikere her later til å gjøre dette til en sak for eller mot rasisme. Det er åpenbart for de aller fleste at verken vi eller Venstre-politikere som vil oppheve paragrafen er for rasisme. Vi skal kjempe mot rasisme med alle virkemidler som finnes, sa Solås.

Hele Solås' forslag til formulering lød slik:

«Oslo kommune mener at ord skal møtes med ord, ikke straff. Det har blitt påpekt fra flere hold i samfunnet, blant annet samfunnsdebattanter, politikere og juridiske eksperter, at straffelovens §185 brukes feil. Det har også blitt påpekt problematiske sider ved at bruken har tiltatt samtidig som loven har blitt utvidet. Kommunen mener det bærer feil av sted når det er politiet og domstolene som i stor grad blir satt til å definere hva som skal være lovlige ytringer. Det er også problematisk at trusselen om å bli anmeldt, kan føre til selvsensur og dermed begrense den offentlige debatten.

Kommunen mener det er viktig å presisere at rasistiske ytringer, diskriminering, hat og hets skal bekjempes og at det ikke er velkomment i den offentlige debatten. Selv om straffebudet har gode intensjoner om å beskytte utsatte grupper blir det galt å sensurere, begrense eller straffe ytringer. Ytringsfriheten er vårt viktigste verktøy i oppgjøret med rasisme, hat, diskriminering og ideologier som er uforenlige med norske verdier. Kommunen er prinsipielt motstander av alle innskrenkninger av retten til å ytre seg, inkludert straffelovens paragraf 185 og mener derfor at den i sin helhet burde oppheves. Subsidiært støtter kommunen kommisjonens alternativ to til endring av paragrafen, som tilstreber en presis og dekkende ordlyd.»