Anslaget fremkommer i et dokument sendt fra Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap til Utdanningsetaten. Dokumentet er datert fredag 11. mars.

I dokumentet refererer kommunaldirektør Hege Sevatdal i byrådsavdelingen til at Byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester har utarbeidet ulike scenarier for antall flyktninger som kan komme til Norge.

«Virksomhetene bes forberede seg på et scenario der Norge tar imot 75.000 - 100.000 flyktninger, hvorav Oslo kommune tar imot 5.000 - 10.000.»

Må skaffe flere boliger

Det er et gap mellom de 2.000 flyktningene Oslo kommune mandag regnet med å kunne huse i egne eiendommer og tallet på mellom 5.000 og 10.000 flyktninger kommunens virksomheter er blitt forberedt på å motta.

Avisa Oslo omtalte mandag et samarbeid mellom Norsk Eiendom og kommunen, ment for å få de store eiendomsaktørene til å bidra med boliger. Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen (Ap) anslår onsdag at 400-450 privatpersoner har stilt sine boliger til disposisjon.

Byråden forklarer at Oslo kommune ikke har oppdatert tallene på egne disponible boliger siden torsdag i forrige uke. Hun forklarer også at det gjøres et stort arbeid med å skaffe flere boliger enn kommunen hadde da - både fra private og ideelle aktører.

– Dette var scenarier vi selv laget for å ha noen tall å jobbe ut fra da vi ikke hadde fått noen signaler fra staten på hvilke scenarier de jobbet med. Ingen av disse tallene er det vi vet vi får eller tror vi får, sier Hansen.

Forbereder seg på ulike scenarier

Byråden sier imidlertid at Oslo kommune var nødt til å sette et tall som virksomhetene skal jobbe mot.

Hun presiserer også at kommunens etater generelt ikke er blitt forberedt på 5.000-10.000 ukrainske flyktninger, men at det er det Utdanningsetaten har blitt bedt om å forberede seg på.

Torsdag har sendt UDI ut en pressemelding. Den omhandlet et scenario der Norge mottok 35.000 asylsøkere til Norge, deriblant 30.000 ukrainske. Dette tallet kan øke. Oslo kommune regner imidlertid med å få en anmodning om å ta i mot et spesifikt antall ukrainske flyktninger fra IMDi denne uken, forklarer byråd Rina Mariann Hansen.

– Oslo kommer til å ta i mot det antallet flyktninger vi blir bedt om å ta i mot av staten. Før helga hadde vi kartlagt 2.000 boliger. Nå jobbes løpende med å kartlegge flere, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Avisa Oslo onsdag.

Blir bedt om å gjøre en innledende kartlegging

I brevet Avisa Oslo har fått innsyn i, anslås at «en stor» andel av flyktningene Oslo mottar vil være barn og unge.

Bakgrunnen for at dokumentet med anslaget ble sendt til Utdanningsetaten, er at byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap ber Utdanningsetaten gjennomføre en innledende kartlegging av kommunens kapasitet med tanke på skoletilbud og tilsynstilbud.

Byrådsavdelingen vektlegger følgende punkter:

  • Bygningsmessig kapasitet.
  • Hvilke tilbud som vil kunne gis i den innledende fasen.
  • Hvilke tilbud som vil kunne gis på lengre sikt.
  • Personell
  • Kompetanse/kompetanseoppbygging.
  • Utdanningsetaten kan også trekke veksler på kompetansen i Barne- og familieetaten.