– Jeg har prøvd alt jeg kan, men nå er saken død og begravet, sier Raymond Johansen i dette intervjuet med Avisa Oslo.

Avisa Oslo kan nå presentere nyheten om at nye Oslo fengsel vil måtte bygges utenfor byen.

Tirsdag kontaktet Johansen Justisdepartementet og fortalte at det er flertall mot å legge fengselet til Bredtvet – den eneste egnede tomten innenfor Oslos kommunegrenser, ifølge Statsbygg og Justisdepartementet.

Dette gjorde Johansen etter han fikk vite at Høyre for få dager siden bestemte seg for at de ikke støtter å bruke Bredtvet som lokasjon. De vil i stedet fremme et forslag om å sikre området rundt dagens fengsel på Bredtvet som friområde for fremtiden.

Da dette ble klart for Johansen, innså han at det var spikeren i kista. Han har jobbet for å få til et nytt fengsel i Oslo siden 2015.

– Jeg har jobbet med mange ulike justisministre. Jeg lurer på om jeg hadde møte med Anders Anundsen (Frp) første gang dette var et tema. Da var det et ønske fra dem om å se på tomter og gjerne også muligheten for å rehabilitere kvinnefengselet og utvide på Bredtvet.

– Mitt mål har hele tiden vært å få fengsel i Oslo. Det er mange fra Oslo som sitter inne. Da er nærhet til familie, mulighet til å kunne bli fulgt opp av det offentlige og se at det er noe utenfor, viktig. Jeg føler et sterkt moralsk, sosialpolitisk ansvar, og har prøvd å få det til.

Høyre vil sikre friområde på Bredtvet

Det er altså Høyre som ble tunga på vektskåla i denne saken.

– Høyre vil gjøre det vi kan for å sikre at området rundt dagens fengsel på Bredtvet skal være et mye brukt friområde også for kommende generasjoner. Vi kommer til å fremme et forslag om dette, bekrefter Høyres gruppeleder i bystyret, Anne Haabeth Rygg, overfor AO.

– Og da støtter dere eventuelt også at fengselet legges utenfor Oslo?

– Vi ønsker ikke å utvide fengselsområdet på Bredtvet. Utredningen til Statsbygg har sett på flere områder som er aktuelle, og som ikke møter den samme motstanden lokalt. Dette bør sees til.

Blir ikke statlig regulering

Det er staten som bestemmer hvor det nye fengselet skal ligge, men i denne saken kommer ikke regjeringen til overkjøre bystyret.

– De har hele tiden utelukket statlig regulering, sier Johansen.

Han berømmer både justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), og de tidligere justisministrene han har jobbet med, for godt samarbeid.

– Det har vært en prosess der man har vurdert om det finnes bedre alternativer, men etter flere omganger har man altså endt på at Bredtvet er det eneste mulige alternativet i Oslo. Det er lokalt sterk motstand, så det var viktig for oss å gå en runde til.

– Det har hele tiden vært mange omkringliggende kommuner som ønsker seg et fengsel og arbeidsplassene som følger med. Det blir ikke vanskelig for justisdepartementet å finne en tomt.

– Kjenner du på dette som et nederlag?

– Personlig så mener jeg det er veldig synd at vi ikke greier å få et fengsel i Oslo. Sosialpolitisk er det et nederlag for byen at vi ikke klarer det. Det må jeg si, men jeg er samtidig nødt til å ta det til etterretning.

Kraftig nedskalert

Det vil si at et nytt Oslo fengsel trolig vil legges utenfor Oslo kommune, såfremt staten ikke overkjører bystyrets ønske.

Høyre har tidligere uttalt seg kritisk til å skulle benytte grøntområder på Bredtvet til å bygge det nye fengselet, men det er først nylig at bystyregruppen har besluttet at de er imot utbyggingen.

Nyheten om et bystyreflertall mot Oslo fengsel på Bredtvet kommer etter at Bredtvet-alternativet har blitt sterkt nedskalert.

Så viste justisminister Emilie Enger Mehl i mars fram skisser av et fengsel med 170 fengselsplasser for menn, og 50 for kvinner. De opprinnelige planene la opp til 350 plasser totalt.


Statsbygg har pekt på Bredtvet som beste alternativ av totalt 51 undersøkte tomter. De fem andre mest aktuelle tomtene Statsbygg har pekt på er Haugenstua (Alna), Kroksrud (Ullensaker), Heggedal (Asker), Solvang (Lier) og Mastemyr (Nordre Follo).

Foreslår ny vurdering

Et SV-forslag om å vurdere tomtene på nytt skal opp torsdag i Stortinget.

– Det viktigste er at et nytt fengsel har tilstrekkelig nærhet til domstolen, politiet, støtteapparatet for de innsatte og sikrer kort reisevei for pårørende. Vi mener det blir for kunstig å kun se på kommunegrensene ettersom reisetid og andre behov ikke alltid følger kommunegrensen, sa SVs stortingspolitiker Andreas Sjalg Unneland til Avisa Oslo tidligere i april.

Det ligger ikke an til flertall for dette forslaget.

- Når det er satt i gang en prosess for å finne det beste alternativet, er det fornuftig å avvente at den prosessen blir ferdig, har Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland uttalt.

- Vi vil se nærmere på denne saken når regjeringen har gjort sine vurderinger. Denne saken er for kompleks til at vi kan ta stilling til den i forbindelse med et representantforslag fra SV, understreket Høyre-politikeren.

Les Avisa Oslos saker innenfra murene her:

Les også

Stemmer fra innsiden:

Les også

Kjell soner for familievold, men får ikke tilbud om sinnemestring: – Sitter bare på oppbevaring her

Les også

20-åring om livet i Oslo fengsel: – Jeg er ikke rehabilitert. Jeg er soningsskadet

Les også

Stemmer fra innsiden: