– I valgkampen var Senterpartiet krystallklare på at de ikke ønsket å bygge ned Bredtvetskogen og plassere Oslo fengsel der. Men nå skaper både Statsbygg-rapporten og justisministerens uttalelser stor uro blant lokalbefolkninga, sier Kari Elisabeth Kaski til Avisa Oslo.

Hun kaller nå inn justisminister Emilie Enger Mehl til muntlig spørretime onsdag neste uke.

Tirsdag ble det klart at Statsbygg anbefaler å legge nye Oslo fengsel til Bredtvet i bydel Bjerke, til tross for stor motstand blant lokalbefolkninga. En utbygging på Bredtvet innebærer nedbygging av friluftsområder i området.

Oslo Senterparti var uttalte motstandere av å legge fengselet til Bredtvet både før og under fjorårets valgkamp. Nå ser imidlertid partiet ut til å ha snudd.

I en uttalelse som blant annet ble sendt til Avisa Oslo, sier justisminister Emilie Enger Mehl at «Bredtveit framstår som den eneste reelle fengselstomten i Oslo».

Dette får Kaski til å se rødt.

– Gitt at motstanden på rådhuset er stor, vil det til syvende og sist koke ned til om regjeringa er villig til å tvinge frem en statlig plan. Skal regjeringen være en sånn regjering som tvinger en så viktig sak over hodet lokalpolitikerne?, sier hun til AO.

Hun vil blant annet spørre om Senterpartiet vil følge opp sine lovnader fra valgkampen om å bevare Bredtvetskogen.

I den samme uttalelsen sier Mehl at hun er klar over det lokale engasjementet for Bredtveit-skogen.

– Jeg vet at det er et stort engasjement for å bevare Bredtveit-skogen. Jeg jobber nå med å se om vi kan nedskalere et nytt fengsel for å imøtekomme ønsket om å verne mest mulig av skogen, samtidig som vi kan sikre et fengsel nært politi og domstol i Oslo, og legge arbeidsplasser til Groruddalen, sier hun.