Under kan du se en sammenstilling av tallene gjort av Avisa Oslo:

Uke 50: (inneværende uke): 46.676 oppfriskningsdoser (27.676 pfizer / 20.000 moderna).

Uke 51: 128.126 oppfriskningsdoser (31.326 pfizer / 96.800 moderna).

Uke 1: 37.872 (9.672 pfizer / 28.200 moderna).

Altså får Oslo godt over dobbelt så mange doser neste uke som i inneværende uke. Tallene fra FHI kommer etter at regjeringen og helsemyndighetene hadde en pressekonferanse der de lovet flere vaksiner til kommunene etter å ha innført strengere tiltak.

– Det er særlig viktig at alle over 65 år og personer med høy risiko for alvorlig sykdom blir vaksinert med en oppfriskningsdose så raskt som mulig, innenfor det fastsatte vaksinasjonsintervallet. Vi må også forsøke å nå så mange som mulig som tidligere ikke har blitt fullvaksinert, sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) da regjeringen presenterte nye tiltak mot korona på mandag.

Helsebyråd Robert Steen var glad for beskjeden fra myndighetene.

– Vi har mulighet til å vaksinere enda raskere, og jobber med løsninger for å få opp farten ytterligere på kort tid, sa Steen i en pressemelding i etterkant av pressekonferansen.

Per nå er det uklart hvor mye det økede antallet doser Oslo får fra FHI vil ha å si for vaksineringstempoet.

Helsebyråd Robert Steen sa den 10. desember at alle i Oslo vil få en oppfriskningsdose innen påske. Byrådet lovte også en tredje dose til alle over 45 innen midten av januar.

Fakta om koronautbruddet i Norge

 • 1.141 koronadødsfall er meldt til Folkehelseinstituttet (FHI). Aldersgruppen med flest dødsfall er personer som er 80–89 år gamle, og 55 prosent av alle døde er menn. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19.
 • 27. desember 2020 ble første koronavaksine satt i Norge. Til nå har 4.259.058 personer mottatt første dose, og 3.879.920 har mottatt andre dose.
 • 1.010.871 personer har fått tredje vaksinedose, som tilsvarer 18,7 prosent av befolkningen over 18 år.
 • Fem varianter av koronaviruset har hatt utbrudd i Norge. De har fått navnene alfa, beta, gamma, delta og omikron. Siden august 2021 har deltavarianten vært dominerende i Norge.
 • Ved publisering av forrige ukesrapport fra FHI var det i Norge funnet 37.935 tilfeller av alfa, 664 tilfeller av beta, 16 tilfeller av gamma, 61.472 tilfeller av delta og 117 tilfeller av omikron (både bekreftede og sannsynlige).
 • 325.138 personer har siden februar i fjor fått påvist smitte av koronaviruset i Norge, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) tirsdag. 8.836.833 tester var fram til mandag utført i landet.
 • Snittalderen til dem som har fått påvist smitte så langt i pandemien, er nå 31 år. Det er 168.667 menn som har fått påvist smitte, og 156.466 kvinner. I tillegg er det ukjent hvilket kjønn fem av de smittede har.
 • Smittetallet, eller R-tallet, sier hvor mange en smittet person smitter videre. Fra 2. november 2021 har det gjennomsnittlige R-tallet ligget på 1,1, ifølge FHI.
 • 363 koronapasienter var tirsdag innlagt på sykehus. Det er fem flere enn dagen før.
 • Pasientene fordeler seg slik på helseregionene: Helse sør-øst 242, Helse vest 48, Helse Midt-Norge 44 og Helse nord 29.
 • 63 pasienter fikk tirsdag behandling med respirator. Det er én flere enn dagen før.
 • I alt 1.305 pasienter hadde fram til mandag fått behandling med respirator.

(Hentet fra NTB. Kilder: Helsedirektoratet, FHI)