– Jeg er skikkelig skuffet over at regjeringen ikke retter opp underkompensasjonen for koronakostnader i 2021. Vi mangla 850 millioner for å være kompensert i fjor – de pengene har vi fortsatt ikke sett noe til, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

I februar skrev Avisa Oslo at finansbyråden etterlyste 800 millioner kroner fra staten i kompensasjon for utgifter knyttet til koronapandemien. Oslo var kommunen som ble klart hardest rammet av viruset, og i flere omganger var byen helt eller delvis nedstengt.

I februar håpet Wilhelmsen at pengene ville dukke opp i det reviderte nasjonalbudsjettet, som altså ble lagt frem i dag, 12. mai.

Den gang ei.

– Dette opplever jeg som et klart løftebrudd fra regjeringa. Hvor blir det av pengene vi ble lovet?, spør Wilhelmsen.

Savner også kompensasjon for 2022

Men det er ikke bare et etterslep på 850 millioner kroner fra 2021 Wilhelmsen savner.

– Noe som er enda mer graverende er at regjeringen ikke kommer med noen klare signaler om hva vi og alle andre kommuner kan forvente i koronakompensasjon for 2022.

Han forteller at Oslo allerede har hatt store utgifter knyttet til pandemien, og at disse bare vil øke.

– Bare Oslo har kostnader på 1,3 milliarder i første halvår og Oslo alene forventer kostnader andre halvår som overstiger de 200 millionene regjeringen har lagt inn på landsbasis til alle. Det er åpenbart at dette ikke er nok.

Han er nå dypt bekymret for hva som vil komme av kompensasjon i neste års budsjett.

– For kommunen er det veldig krevende at vi først i desember i år vil få vite hva vi får i koronakompensasjon. Det setter oss i en helt håpløs situasjon som gjør at vi må skyve på våre satsinger for å dekke koronakostnader, som vi igjen og igjen har blitt lovet at skal bli dekka av staten.

Mener Raymond må rydde opp

Helse- og sosialpolitisk talsperson i Oslo Høyre, Hassan Nawaz, mener masseoppsigelser, underbemanning og kutt i avgjørende tjenester kan være konsekvensene av at Oslo ikke får de 850 millionene.

Han mener Raymond Johansen (Ap) bør snakke med sin regjering og rydde opp.

– Byrådslederen bør hasteinnkalle sine partikollegaer. Dessuten glemmer byrådet og regjeringen de private og ideelle aktørene som har stått på dag og natt gjennom pandemien med testing, vaksinering og omsorg ovenfor eldre. Vi har stått sammen gjennom hele krisen. Vi kan ikke avslutte på denne måten, sier Nawaz.

Kontaktet tidligere byrådssekretær

I februar omtalte Avisa Oslo at Åsmund Strand Johansen (SV), byrådssekretæren til Wilhelmsen, kontaktet statssekretær Halvard Hølleland (Ap) i desember angående de manglende midlene.

Hølleland var inntil nylig byrådsleder Raymond Johansens stabssjef og høyre hånd, og byrådssekretæren la ikke noe imellom i SMS-utvekslingen Avisa Oslo fikk innsyn i.

«Oslo kommune forutsetter at staten vil kompensere alle kommunens merutgifter og mindreinntekter, i tråd med Stortingets vedtak,» skrev Strand Johansen i en melding.

I meldingen skrev byrådssekretæren at store deler av underfinansieringen kommer av at kompensasjon for vaksine ikke har truffet Oslo.

Han beskrev også «upresis» fordeling mellom kommunene som et problem.

«Administrasjonen hos oss har flere ganger spurt departementene om de ikke burde ha en form for vurdering av treffsikkerhet av komp på enkeltkommuner, men de vil bare se på makro. I makro gikk det greit for kommunesektoren, men ingen kommuner som var overkompensert sendte penger til Oslo», het det i meldingen til statssekretær Hølleland.

LES MER OM REVIDERT NASJONALBUDSJETT HER: