– Norsk næringsliv kjemper en hard kamp, og jeg vil dere skal vite at vi spiller på lag med dere. For oss har det vært verdifullt å lytte til bedriftene og kommunene. Derfor har det blitt gjort endringer i tildelingene til kommunene og kompensasjonsordningen til bedriftene. Nå må pengene kommer raskt frem til de som trenger dem, sier Mudassar Kapur (H) leder av Stortingets finanskomité.

Drev bar på Grünerløkka – nå er selskapet konkurs

19. februar ble regjeringspartiene og Frp enige om å bevilge 500 millioner i krisestøtte til kommunene, i tillegg til de 500 millionene som allerede var bestemt at skulle gå til kommuner med arbeidsledighet over gjennomsnittet. Målet er å raskt kunne gi kompensasjon til lokalt næringsliv som rammes av pandemien, skriver partiene i en felles pressemelding.

Mer enn hver femte krone til Oslo

– For FrP har det vært viktig å sikre penger til næringsliv som har blitt tvunget til å stenge ned under koronaen, slik at bedrifter overlever og arbeidsplasser fortsatt er der når pandemien er over, sier Hans Andreas Limi, finanspolitisk talsperson i FrP.

Av milliarden som skal deles ut, får Oslo altså i overkant av hver femte krone. Dette skyldes at Oslo har en høy andel arbeidsledige.

– Dette er viktig for et hardt presset uteliv og andre småbedrifter. Nå er det avgjørende at bystyret klarer å få støtten raskt ut. Mange bedriftene står i en veldig vanskelig situasjon – de trenger denne ekstra støtten nå, sier Ola Elvestuen, Finanspolitisk talsperson i Venstre.

Oslo har vært delvis nedstengt i større eller mindre grad siden november i fjor, og fremdeles er det en rekke bedrifter som må holde stengt som følge av koronapandemien.

– Pandemien skaper dessverre fortsatt både utrygghet og usikkerhet. Mange er fortsatt redde for både helsa og jobben sin. Jeg er veldig glad for disse pengene som skal hjelpe de virksomhetene som er hardt rammet og ikke blir fanget godt opp av andre ordninger i de kommunene som er hardest rammet av krisen. Eksempler på bedrifter som vil kunne være aktuelle kan være bruktbutikker og attføringsbedrifter. Her er det ofte mange frivillige som gjør en fantastisk jobb, og de er viktige for Oslo, sier Espen Andreas Hasle, Oslo i KrF.

Viktig anerkjennelse

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) i Oslo mener det er bra at Stortingsflertallet anerkjenner at det må gis mer støtte til kommunene.

– Det trengs. Samtidig er det ikke mulig for oss å vite ut ifra en pressemelding hva den krisepakka egentlig er og hva dette betyr for Oslo.

Han frykter samtidig for fremtiden til Oslo og de som går uten arbeid under pandemien.

– Smittetrykket i Oslo har over tid vært høyest i landet og i tillegg frykter vi at den høye arbeidsledigheten skal bite seg fast, det er derfor viktig at Stortingsflertallet har forståelse for den situasjonen Oslos innbyggere er i. Det er viktig at fordelingen som foreslås ikke slår skjevt ut, men innrettes mot de kommunene med størst behov.