– Noen steder ble hardere rammet av pandemien enn andre. Disse stedene får nå ekstra støtte til å følge opp de barna og elevene som fikk de strengeste smitteverntiltakene, og som det gikk mest utover. Dette er i tråd med anbefalingene fra koronakommisjonen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding på Kunnskapsdepartementets nettsider.

Totalt bevilges det 75 millioner kroner til pandemioppfølging for barn og unge. Summen fordeles på fylkeskommunene og de 42 kommuner som ble hardest rammet av smitteverntiltak under pandemien.

Bevilgningen ble vedtatt av Stortinget i juni, men det er først nå at det er klart hvilke kommuner som får tilskudd fra Utdanningsdirektoratet.

Her er Oslo på topp, som får over 12 millioner.

Bergen og Trondheim følger etter, med henholdsvis rundt 5 og 3 millioner kroner.

Den ekstra støtten kommer i tillegg til 216 millioner kroner som er bevilget til tiltak mot tapt faglig og sosial læring.

Pandemien forsterket forskjeller

Flere rapporter har vist at pandemien har ført til mer ensomhet, mangel på faglig og sosialt fellesskap og dårligere psykisk helse blant barn og unge. Undersøkelser viser også at ungdommene i områder som har hatt de strengeste smitteverntiltakene over tid har blitt hardere rammet enn ungdom andre steder i landet.

– Pandemien har bidratt til å forsterke eksisterende forskjeller i skolen, og de sårbare ble rammet hardest. Samtidig vet vi at ulike elever trenger ulike tiltak. Derfor er det viktig at kommunene lytter til dem som er tettest på og ser behovene lokalt, og bruker sitt handlingsrom til å finne gode løsninger og tiltak, sier Brenna.

LES OGSÅ: