Fordelingen av spillemidlene til idrettsformål for 2022 er klar. Der kommer det frem at regjeringen har valgt å øremerke 1,7 milliarder kroner, av et totalbeløp på 3,3 milliarder kroner, til idrettsanlegg i kommunene.

– Alle barn og unge skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor, eller familiens økonomiske situasjon. For å sikre dette må vi ha et variert aktivitets- og anleggstilbud, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Trettebergstuen poengterer at det er et historisk høyt beløp bevilget til idrettsanleggene. Av disse midlene er rundt 102 millioner kroner fordelt til Oslo.

– At flere kan delta er en hovedprioritering i regjeringas idrettspolitikk. Idrettsaktiviteten i lokalsamfunnene forutsetter bred utbygging av idrettsanlegg og vi mener at tilskudd til bygging av anlegg bidrar til gode rammevilkår for både organisert idrett og for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, forteller hun.

Fylkesvis fordeling av rammebeløp for tilskudd til idrettsanlegg i kommunene i 2022:

 • Agder: 112.967.000 kroner
 • Innlandet 120.536.000 kroner

 • Møre og Romsdal 101.325.000 kroner

 • Nordland 101.750.000 kroner

 • Oslo 102.283.000 kroner

 • Rogaland 184.603.000 kroner

 • Troms og Finnmark 100.754.000 kroner

 • Trøndelag 187.187.000 kroner

 • Vestfold og Telemark 140 968 000 kroner

 • Vestland 236.906.000 kroner

 • Viken 316.786.000 kroner

Totalt: 1.706.065.000 kroner

LES OGSÅ: