Oslo var nedstengt lengst og ble hardt rammet av pandemien. Regjeringen lovet å ta regningen for merutgiftene, men byrådet mener hovedstaden ikke har fått hjelpen som ble lovet, skriver Aftenposten.

– I fjor manglet vi 850 millioner kroner til å dekke koronakostnadene. Det er så mye at vi ikke kan leve med det, sier Wilhelmsen. Han har sendt et skarpt brev til regjeringen og håper pengene dukker opp i revidert statsbudsjett til uken.


I fjor fikk Oslo kommune 1,9 milliarder kroner av staten til å dekke koronakostnadene. Det er mer enn noen annen kommune, både i absolutte tall og fordelt per innbygger.

– Det handler ikke om Oslo har fått mer eller mindre enn andre. Det handler om at vi ikke får dekket kostnadene ingen er uenige i at vi har hatt, sier Wilhelmsen.

Byrådet mener Oslo hadde 250 millioner i udekte koronakostnader i 2020. Sammen med 850 millioner i 2021 blir det 1,1 milliard i udekte kostnader. Hittil i år har hovedstaden fått 90 millioner, men kostnadene ligger på 1,3 milliarder.

Statssekretær Ole Gustav Narud (Sp) i Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunesektoren «vil bli kompensert for samlede merutgifter og mindreinntekter». Han lover at finansbyråden snart får svar på brevet sitt.