Oslo er en mangfoldig by, med folk som har bakgrunn fra hele verden. Oslo er mulighetenes by, der vi ser hverandre og tar vare på hverandre, uavhengig av hvem vi er eller hvor vi kommer fra. Samtidig er Oslo byen med de klart største forskjellene i hele Norge. Kontrastene er store. Ingen byer i Norge har flere rike med store formuer, samtidig som nesten 65 % av barna i enkelte delbydeler vokser opp i fattigdom.

Oslo er en delt by. En by hvor forskjellen mellom de fattigste og rikeste del-bydelene har blitt betydelig større over tid. Mens en beboer på Stovner tjener 385 000 kr i snitt, har en beboer i bydel Vestre Aker en snittinntekt som er mer enn dobbelt så høy, på 833 000 kr. Det er fire ganger så stor andel som mottok sosialhjelp i Gamle Oslo sammenlignet med Vestre Aker i 2020, og cirka fem ganger så mange som bor trangbodd i Søndre Nordstrand og Alna enn på Ullern og Vestre Aker.

Oslo har med rødgrønt styre og byråd tatt fatt på både å utjevne forskjellene i byen og kutte klimagassutslippene. Vi har innført eiendomsskatt på de dyreste boligene og brukt inntektene på et velferdsløft som kommer hele byen til gode. Vi har fått 900 flere lærere, 3000 nye barnehageplasser, flere ansatte i eldreomsorgen og - ikke minst - satt i gang tiårets største nye velferdsløft og innført gratis aktivitetsskole til 17.500 barn over hele byen.

Etter åtte år med høyre-regjering har det blitt mindre skatt til de rike, mer privatisering og brutale velferdskutt for folk med lite. Integreringspolitikken har lidd under en stadig mer inhuman asylpolitikk. Skal vi gjøre noe med den klassedelte byen vår, og samtidig få utslippene ned, trenger vi drahjelp fra ny nasjonal politikk og en ny rødgrønn regjering.

Her er SVs tipunktsplan for mindre forskjeller og et grønnere Oslo:

1) Stanse boligspekulasjonen og innføre en rettferdig boligpolitikk med oppbygging av ikke-kommersiell tredje boligsektor og bygge flere studentboliger.

2) Styrke helsetilbudet gjennom å bevare Ullevål sykehus og sikre Aker Sykehus som lokalsykehus for hele Groruddalen.

3) Bedre kollektivtilbud i hele byen og redusere biltrafikken. SV vil øke kapasiteten på t-banen og jernbanen gjennom å bygge ny t-banetunnel og ny jernbanetunnel gjennom Oslo.

4) Bevare de grønne lungene i byen som Bredtvetskogen og Ekebergsletta og etablere ny nasjonalpark i Østmarka.

5) Redusere forurensningen. Fange all CO2 på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud og bedre luftkvalitet i hele byen.

6) Gjennomføre en tannhelsereform der nødvendig tannbehandling blir likestilt med andre helsetjenester.

7) Sikre et trygt arbeidsliv med faste og hele stillinger, profittfri velferd og forbud mot bemanningsbransjen.

8) Barn og unge først etter korona, med blant annet flere ansatte i barnehager og skoler, gratis AKS, styrke oppsøkende tjenester som barnevern og utekontakter, bygge ut lavterskel psykisk helsetilbud og gi flere mulighet til å delta på fritidstilbud og idrett.

9) Ikke tvinge igjennom karakterbasert opptak. Fylkene skal få bestemme inntaksordning til

videregående skole selv.

10) Sikre en solidarisk flyktningepolitikk, ta imot flere mennesker på flukt og bekjempe rasisme.

Norge står i høst foran et avgjørende veivalg. Det er klart vi kan få forskjellene og utslippene ned! Og det er klart vi kan gjøre mer for å jevne ut forskjellene i den fantastiske byen vår.