Krig i Europa og ekstremvær kombinert med prisvekst, rentehevinger og høye energipriser får konsekvenser for byens innbyggere.

I byrådets budsjett, som ble lagt frem onsdag, er 3 milliarder kroner i driftsbudsjettet satt av til å håndtere lønns- og prisveksten. I tillegg settes det av om lag 200 millioner kroner for å dekke høye strømutgifter.

Gjennom det kommunalt eide Hafslund, som er landets nest største kraftselskap, får kommunen store inntekter. I 2023 forventer byrådet å dra inn et utbytte på 2,5 milliarder kroner, ifølge budsjettforslaget for 2023.

Det er innarbeidet et økt aksjeutbytte fra energiselskapene på 1 066 mill. i 2023, 744 millioner i 2024, 245 millioner i 2025 og i 2026. Dette skyldes i hovedsak forventning om økte strømpriser i tiden fremover.

Utbytteforventninger for de påfølgende årene er forbundet med høyere risiko enn 2023. Markedet forventer en varig trend med høyere strømpriser, men med store sesongmessige variasjoner.

PS: Dette er Byrådets forslag til budsjett for 2023. Det vil bli justert etter at Regjeringen legger fram statsbudsjettet 12. oktober. Budsjettet blir diskutert i bystyrets fagkomiteer. Parallelt vil byrådspartiene forhandle med opposisjonen. Byrådet er forpliktet til å snakke med Rødt først. Det endelige budsjettet vil bli vedtatt av bystyret før jul.