Forslaget kommer i kjølvannet av det nye regjeringskvartalet som nedskaleres kraftig for å spare milliarder.

Nå foreslår byrådet i Oslo at regjeringen kan kutte kostnadene enda mer ved å skrote terrorsikring av Hammersborgtunnelen. Dette skal i utgangspunktet koste tre milliarder kroner.

– Vi har mange ting vi trenger at staten bruker penger på i Oslo, dette er ikke en av dem, sier Raymond Johansen til Aftenposten.

De foreslår at den svært trafikkerte veien heller bør stenges permanent.

På veien passerer det i snitt 12.429 trafikanter hver dag, ifølge tall fra Statens vegvesen.

Johansen påpeker at tunnelen uansett skulle stenges i tre år i forbindelse med arbeidet.

– Dette vil samtidig redusere biltrafikken gjennom sentrum, og det er bra, fortsetter han.

Har advart mot stenging

Statens vegvesen har advart mot å stenge veien. Johansen svarer at de i samarbeid kan jobbe for å finne ut av hvordan de løser problemer som måtte oppstå.

Oslo Arbeiderparti har tatt opp forslaget i et representantskapsmøte med statsministeren, men det ligger ikke noe forslag i revidert nasjonalbudsjett om Hammersborggata.

MDG har tidligere foreslått å kun gjøre tunnelen tilgjengelig for kollektivtransport og utrykningskjøretøy

Stav mener tunnelen bør stenges

Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel, sendte i forrige uke et høringssvar til Stortinget hvor ber staten finne løsninger for hvordan ring 1 kan stenges.

Hun anbefaler at veien stenges helt.

– Hvis det er mulig å stenge veien i tre år for anleggsarbeid, må det være mulig å finne en løsning for å stenge den permanent. Derfor håper jeg at regjeringen tar tilbakemeldingen fra Oslo på alvor.

Hun mener en stenging av tunnelen vil gjøre Oslo til et bedre sted å leve.

– Det vil ha veldig mye å si for byen dersom vi får fjernet Hammersborgtunnelen. Det å bruke milliarder på å legge til rette for bilkjøring i sentrum er ikke svaret på utfordringene Oslo har. Vi jobber aktivt med å kutte utslippene og redusere biltrafikken slik at vi kan få triveligere områder for byens innbyggere, med renere luft, mindre støy og tryggere skoleveier.

Og innsparingen, den bør gå til kollektivtransport, mener byråden.

– Pengene man sparer bør gå til tiltak for å bygge opp under satsingen på å gjøre det enklere for folk å gå, sykle og reise med kollektivtransport. Vi trenger for eksempel sårt nye bussterminaler utenfor sentrum. Det er også godt kjent at regjeringen har lovet å bevilge mer midler til Fornebubanen, uten at de stilt opp med midler til tross for at prosjektet nå står i fare for å bli skrotet.