Byrådsleder Raymond Johansen presenterte de nye lettelsene som trer i kraft i dag, onsdag 26. mai, som en merkedag:

Etter at byen har vært sosialt nedstengt siden november, kan osloboere nå benytte seg av spisesteder, skjenkesteder, treningssentre, innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge, kulturarrangementer og museer igjen.

Selv om byen nå åpner, så betyr ikke det slutten på koronatiltak for hovedstadens beboere. Blant annet gjelder karantenereglene som før, samt anbefalingen om å unngå unødvendige reiser med kollektivtransport.

Dette er de viktigste reglene som gjelder for Oslo nå

 • Munnbind:

Det skal fortsatt brukes munnbind når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand i kollektivtransport, taxi, i butikker, på kjøpesentre, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter

 • Hjemmekontor:

Arbeidsgivere skal fortsatt sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

 • Private sammenkomster:

Det er satt et tak på maks ti til stede på private sammenkomster i private hjem, samt hager, bakgårder og uteplasser tilhørende private hjem.

Personer som er beskyttet mot koronasykdom, det vil si fullvaksinerte, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene, regnes ikke med i dette antallet.

 • Dette holder fortsatt stengt:

Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder skal holde stengt.

 • Treningssentrene åpner, men:

Treningssentre kan kun holde åpent for individuell trening, rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt i mindre grupper med arrangør, individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Gruppetrening innendørs for personer over 20 år er ikke tillatt.

 • Regler for serveringssteder:

Det er tillatt med alkoholservering fram til klokka 22.00. Gjester som skal spise eller drikke på serveringsstedet skal ha sitteplass, uavhengig av om serveringsstedet har skjenkebevilling.

Ansatte og gjester skal fortsatt bruke munnbind der de oppholder seg sammen, og i de tilfeller hvor gjestene ikke sitter.

 • Arrangementer:

Det er ikke tillatt med utendørs arrangementer med flere enn 50 personer til stede samtidig der det er faste, tilviste plasser. Der det ikke er faste, tilviste plasser er det ikke tillatt med flere enn 30 personer samtidig.

I begravelser og bisettelser utendørs er det tillatt å være inntil 50 personer til stede uavhengig av fast, tilvist plass eller ikke. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst én meters avstand til andre som ikke tilhører samme husstand.

 • Idretts- og fritidsaktiviteter:

Det er tillatt med organisert idretts- og fritidsaktivitet utendørs, med gruppestørrelse på inntil 30 personer for barn og unge under 20 år, og på inntil 20 personer for voksne over 20 år.

For innendørs idretts- og fritidsaktivitet kan man for barn og unge under 20 år være i grupper på inntil 20 personer. For personer over 20 år er det ikke tillatt med idretts- og fritidsaktiviteter i grupper innendørs.

Dette innføres i Oslo onsdag 26. mai:

 • Kafeer, skjenkesteder og restauranter kan åpne igjen, og det åpnes for skjenking til klokken 22. Fra 27. mai er det ikke lenger krav om matservering ved skjenking.
 • Treningssentre og svømmehaller åpner, men strenge begrensninger på antall, strenge krav til avstand, og forbud mot gruppetrening.
 • Det åpnes for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år på grupper inntil 20 personer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder kan åpnes for inntil 20 personer om gangen på faste tilviste plasser.
 • Museer og gallerier kan åpne med samme antallsbegrensninger som gjelder for butikker og lignende.
 • Arrangement innendørs for opptil 20 personer når det er faste tilviste plasser. Dette inkluderer også gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.
 • Utendørs åpnes det for arrangement for inntil 50 personer med faste tilviste plasser eller for 30 personer hvis det ikke er faste plasser.
 • Fritidsklubber åpner for inntil 20 personer om gangen.

Kilde: Regjeringen og Oslo kommune