Etter det Avisa Oslo erfarer, har Oslo Aps partisekretær Øyvind Slåke purret på betalingen hele tre ganger.

Første purring ble sendt allerede i oktober i fjor, rett etter det kontroversielle partiskiftet – der den mangeårige Arbeiderparti-politikeren gikk over til Senterpartiet – hadde funnet sted. Den andre ble sendt i desember i fjor. Den tredje purringen kom til Jan Bøhler i mai i år.

Beløpet er etter det AO erfarer på om lag 7000 kroner.

Jan Bøhler opplyser nå at han har betalt regningen på 7012 kroner etter at Avisa Oslos journalist tok kontakt.

Den manglende innbetalingen fra Bøhler var tema på et styremøte i Oslo Ap i juni, der om lag 20 personer var til stede.

– Ønsker ikke å gå i detalj

– Jeg kan bekrefte at jeg orienterte styret i Oslo Ap om fylkespartiets økonomiske situasjon på et styremøte i juni. Det er noe jeg gjør ved jevne mellomrom. I denne orienteringen orienterte jeg også om status for innbetalt serviceavgift. De aller fleste betaler denne avgiften uoppfordret, men det forekommer noen ganger at enkeltpersoner må purres. Jeg ønsker ikke å gå mer i detalj på det, sier partisekretær Slåke til AO.

– Er det riktig at Jan Bøhler ikke har betalt serviceavgiften til Oslo Ap for de ni første månedene av fjoråret?

– Jeg ønsker ikke å gå inn i detaljer på status for innbetalt serviceavgift på enkeltpersoner.

Etter det AO erfarer, ble Jan Bøhlers navn nevnt under orienteringen til Oslo Aps styre i juni.

– Hvor mye skal en stortingsrepresentant for Ap i Oslo betale?

– Stortingsrepresentantene skal betale to prosent av sin bruttolønn i serviceavgift til Oslo Ap, fratrukket et beløp de betaler til stortingsgruppen. Det representantene skal betale blir om lag 10.000 kroner per år, sier Slåke.

– Takk for at du driver med purring for Oslo Ap

Da Avisa Oslo tok kontakt med Bøhler for en kommentar til saken, svarte han følgende i en tekstmelding:

«Tusen takk for at du driver med purring for Oslo Ap. Det kan dessverre skje at jeg glipper på å følge med på alt i den overfylte innboksen min. Den frivillige avgiften for eventuell service i fjor er nå innbetalt. Dvs. at 7012 er overført.

På oppfølgingsspørsmål om hvorvidt avgiften kan kalles frivillig når den er vedtektsfestet, svarer Bøhler følgende:

«Nei, unnskyld, det var en skrivefeil i farten. Det er en forpliktelse vi personlig tok på oss. Derfor betalte jeg straks du gjorde meg obs på at jeg hadde glippet på det i innboksen.»

Står i vedtektene

De øvrige representantene fra Oslo Ap Jonas Gahr Støre, Marianne Marthinsen, Siri Gåsemyr Stålesen og Espen Barth Eide.

Oslo Ap har hatt denne ordningen i svært mange år, også i de 12 årene Jan Bøhler var leder i Oslo Ap. Den er også nedfelt i Oslo Aps vedtekter, som er vedtatt av årsmøtet.

I paragraf 16 i vedtektene heter det:

«De fastlønte bystyre- og stortingsrepresentanter og Oslo Arbeiderpartis medlemmer av byråd og regjeringen betaler serviceavgift på 2 % av mottatt bruttohonorar og godtgjørelser til Oslo Arbeiderparti. Som medlemmer av regjeringen regnes statsråder, politiske rådgivere og statssekretærer. Som byrådsmedlemmer regnes byråder og byrådssekretærer. Stortingsrepresentanter gis fradrag for innbetalt kontingent til stortingsgruppa. Serviceavgift på 2 % gjøres også gjeldende for andre heltidsombud.

Øvrige medlemmer av bystyregruppa og representanter i utvalg, styrer og råd, betaler serviceavgift på 10 prosent av mottatt bruttohonorar og godtgjørelser til Oslo Arbeiderparti.

Satsen på 10 prosent anvendes også i øvrige sammenhenger hvor serviceavgift besluttes eller vedtektsfestes.

Medlemmer som har honorerte verv, plikter å oppgi hva de har mottatt i honorar.

Vedtektsfestet og besluttet serviceavgift er en forpliktelse et medlem har akseptert når det, på partiets vegne, påtar seg et verv i styrer, råd, utvalg, bydelsutvalg og lignende hvor det betales honorar eller annen økonomisk godtgjørelse.

Mislighold innebærer at man ikke har adgang til representantskapet, årsmøtet eller nominasjonsmøter og heller ikke kan velges til nye organisasjonsmessige verv i partiet eller oppnevnes/innstilles til nye verv, styrer, råd, utvalg og lignende. Mislighold innebærer også at renominasjon ikke kan foretas.

Medlemmer kan av økonomiske og sosiale grunner søke styret om unntak eller betalingsutsettelse for innbetaling av serviceavgiften. Styret kan innvilge helt eller delvis fritak. Styret avgjør tvister om praktiseringen av serviceavgiften. I enkelte tilfeller skal slike tvister forelegges representantskapet.

Medlemmer av Oslo Arbeiderparti, som ikke på partiets vegne er direkte valgt til verv i kommunale/statlige virksomheter, men som likevel er det i kraft av sin partitilhørighet, oppfordres til å betale serviceavgift på 10 % til partiet».