– Det er nesten litt trist å se at dette er nivået Oslo Høyre og Mathilde Tybring-Gjedde legger seg på, sier Frode Jacobsen (Ap).

Oslo Aps leder og femtekandidat på stortingslista uttaler seg etter at Tybring-Gjedde gikk ut og advarte mot en Sp og Ap-regjering.

Høyre-politikeren mente kombinasjonen av Sps desentraliseringspolitikk og et Ap på jakt etter distriktsvelgere ville ramme Oslo, og at de to partiene «fikk ut det verste i hverandre». Typisk måten Høyre-valgkamp, mener Aps Jacobsen.

– En kan nesten stille klokka etter Oslo Høyre. Det er sånn de har drevet valgkamp så lenge jeg kan huske, og min første valgkamp var i 1985. De skremmer med andres politikk framfor å snakke om sin egen, lyder den syrlige beskjeden fra Oslo Aps leder.

Lover mer byrådspolitikk

Jacobsen drar paralleller til Fabian Stangs advarsler om dyrere melk og brød grunnet eiendomsskatt tilbake i 2015, og tror velgerne i Oslo gjennomskuer det han kaller motpartens «skremselspropaganda». Samtidig lover han at Ap vil jobbe for å få til mer av det byrådet har gjort i Oslo dersom de vinner valget og havner i regjering.

– Hvis du liker retningen Oslo har tatt, bør du stemme på Arbeiderpartiet. Vi kommer til å kjempe for mer fellesskapsløsninger, reduserte forskjeller og kutte klimagassutslipp, sier Frode Jacobsen.

– Byrådet har vist at vi tør å ta grep Høyre ikke våget da de styrte Oslo. Jeg er sikker på at Ap med Espen Barth Eide (klima- og miljøpolitisk talsperson i Ap. red.anm.) vil jobbe for en bedre klimapolitikk på nasjonalt nivå og mer kutt i utslipp etter inspirasjon fra det vi gjør i Oslo, fortsetter Oslo Aps leder.

Viser til alternative budsjetter

I Oslo er Ap i byråd sammen med SV og MDG. Begge partiene har en annen miljøpolitikk enn Sp. De er heller ikke like markerte distriktspartier som partiet Trygve Slagsvold Vedum leder.

Frode Jacobsen understreker at Ap er inne i en valgkamp og at han ikke kan love noe annet enn at en stemme på Ap vil styrke partiets mulighet for å arbeide for partiets politikk. Men han avfeier frykten om at en regjering med Ap og Sp vil slå ut uheldig for Oslo kommunes inntekter.

– I våre alternative budsjetter har vi i mange år lagt opp til mer inntekter til Oslo enn det stortingsflertallet har gitt, sier Ap-politikeren.

Tror ikke «by mot land» trengs

– Vi gjør kaka større. Da blir det mer å fordele, og jeg tror ikke vi trenger å ha noe «by mot land». Sp og Ap regjerte sammen under Stoltenberg. Da kom Oslo godt ut av det, fortsetter Frode Jacobsen, som er mer bekymret for hvilke konsekvenser Høyres ønske om å fjerne deler av formuesskatten nasjonalt og hele eiendomsskatten lokalt.

Jacobsen kritiserer også Høyre for å ikke støtte Aps ønske om at staten skal legge ut for 70 prosent av kostnadene ved store kollektivprosjektene i byene. I stedet gikk de for å øke fra å betale halvparten til å legge ut for 66 prosent.

– Det ville vært enormt for Oslo med tanke på å få til ny T-banetunnel, Majorstuen stasjon og Fornebubanen, sier Frode Jacobsen til Avisa Oslo om Aps ønske.

Avfeier frykt for svekking av Oslo-politiet

Da Mathilde Tybring-Gjedde snakket med Avisa Oslo, satte hun også spørsmålstegn ved hvorvidt en Sp-Ap-regjering kunne kombinere det å gjenopprette lensmannskontorer rundt om i Norge og å satse på storbypolitiet.

– En ny regjering vil ikke sende masse politifolk ut av Oslo for å gjenåpne kontorer ute i distriktene, kommer det imidlertid kontant fra Jacobsen.

– Betyr det at dere vil satse på flere politifolk totalt?

– Jeg håper og tror at vi kan sikre flere politifolk i Oslo og Norge, og at de jobber på en måte som gjør at vi får et mer synlig politi på Holmlia, Furuset og andre deler av byen, sier Oslo Aps leder til Avisa Oslo.