– Jeg synes dette er utrolig trist, sier Borgen til Avisa Oslo.

SV-politikeren understreker at regjeringen har myndighet til å gjennomføre den statlige reguleringen, men hun synes at det er uklokt.

– Regjeringen har besluttet statlig regulering i en sak som har så stor interesse blant befolkningen og der bystyret har gitt klare signaler om at de ønsker å bevare Ullevål sykehus. Det er skuffende av en regjering, som har sagt at de ønsker å lytte til det lokale engasjementet og lytte til lokaldemokratiet, fortsetter Oslos ordfører.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), som også er partikollega til helseminister Ingvild Kjerkol, har tidligere sagt at han prinsipielt er mot en statlig reguleringsplan. Venstre-gruppeleder Hallstein Bjercke (V) har bedt Johansen om å ta saken opp med regjeringen.

På spørsmål om hun er enig med Bjercke her, svarer Borgen at hun har ansvar for bystyret, ikke byrådet. Marianne Borgen sier også at det er naturlig at denne nyheten blir gjenstand for debatt i bystyret i tida framover.

Avisa Oslo har fredag tatt kontakt med byrådslederens kontor og bedt om en kommentar til den statlige reguleringen. Avisa har også bedt helseminister Kjerkol om å svare på Bjerckes påstand om at den statlige planen er et angrep på lokaldemokratiet i Oslo.

Hun svarer ved å vise til statens behov for forutsigbarhet i planprosessene, samt behov for å komme videre med utbyggingene av sykehus i Oslo.

- Når det er kjent at flertallet i bystyret i Oslo kommune i ikke vil godta planene for utbygging på Gaustad er det av tidsmessige og økonomiske hensyn hensiktsmessig at staten tar over planprosessen nå. Oslo kommune har tidligere støttet gjeldende utbyggingsplaner på de avgjørende tidspunktene i planleggingsprosessen, senest i 2018.

Les mer her: