Annonseringen kommer etter at Borgen har gjennomført samtaler med alle elleve gruppeledere i bystyret.

– Det var bred enighet blant alle gruppeledere at nytt byråd bør ha forankring i flertallet, sier Borgen videre.

Flertallet i bystyret vedtok mistillit om Lan Marie Berg (MDG) onsdag på grunn av Bergs håndtering av vannforsyningsprosjektet. Hele byrådet stilte seg imidlertid bak Berg og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) stilte kabinettsspørsmål, noe som førte til at byrådet gikk over til å bli et forretningsministerium.

– Bystyrets flertall er det samme

Ordfører Marianne Borgen (SV) peker på at bystyrets flertall er det samme i dag som etter bystyrevalget i 2019.

– Byen er fortsatt i en alvorlig pandemi og er krevende i Oslo. Reparasjonsarbeidet etter pandemien skader har vi nettopp startet opp med. Så nå er det viktig at vi har et byråd som er styringsdyktig med flertallsforankring i bystyret.

Borgen sa videre at gjennom samtalene med gruppelederne i bystyret ble det klart at mistillitsforslaget var rettet mot byråd Lan Marie Berg (MDG).

– Hun har i etterkant trukket seg ut av forretningsministeriet og har også sagt at hun ikke er aktuell i et nytt byråd.

– Det største opposisjonspartiet, Høyre med gruppeleder Anne Haabeth Rygg (H), har også meddelt meg at de ikke vil kunne danne et byråd som har et flertall bak seg i bystyret, argumenterte Borgen.

– Det var bred enighet blant alle gruppeledere om at et nytt byråd bør ha et flertallsforankring i bystyret for å sikre nødvendig langsiktighet, stabilitet og trygghet i byen.

– Får stå for Anne Haabeth Rygg (H) sin regning

På spørsmål om hvilken kommentar ordføreren har til at Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg mener det er et tillitsproblem mellom bystyret og Raymond Johansen, svarer Borgen:

– Det får stå for Anne Haabeth Rygg sin regning at hun mener det. Men jeg vil presisere at et nytt byråd og ny byrådsleder er helt avhengig av tillit i bystyret. Og det mistillitsforslaget som ble vedtatt var et mistillitsforslag mot Lan Marie Berg (MDG).

– Et klart rødgrønt flertall

– Oslo skal ha et styringsdyktig byråd så fort det lar seg gjøre, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) etter pressekonferansen med ordføreren.

– Ordføreren har nettopp gitt meg oppdrag i å danne nytt byråd. Det oppdraget sier jeg selvfølgelig ja til, og jeg er glad for at et flertall i bystyret har pekt på meg.

Byrådslederen sier han nå skal ha samtaler med Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, SV og Rødt.

– Mitt utgangspunkt er valgresultatet i 2019 og styrkeforholdene mellom partiene. Det er et klart rødgrønt flertall i Oslo og vi har en fremforhandlet byrådsplattform fra 2019 som jeg ønsker at vi eventuelt skal styre videre på.

– Nytt byråd vil være Johansen 2

Byrådslederen understreker at byrådet han nå leder er et forretningsministerium, og at det blir et nytt byråd han eventuelt blir leder for:

– Vi sier at vi er et forretningsministerium for å begrunne at det innebærer kutyme. Kutyme med det er at vi ikke kommer med politiske initiativ, politiske saker og at vi bare følger opp nødvendig drift av kommunen. Hvis det kommer tilbake et nytt byråd med meg som byrådsleder, så vil det byrådet være «byråd Johansen 2».

Avisa Oslo oppdaterer saken ...