– Godtgjøring skal og må alltid underlegges et kritisk blikk. Det handler om å bidra til å bygge tillit mellom de folkevalgte og befolkningen. For å bygge tillit, så er det viktig at privilegiene ikke er store, og at lønn og godtgjøringen er på et nivå som gjenspeiler lønnsutviklingen ellers i samfunnet vårt.

Slik innledet ordfører Marianne Borgen (SV) sin redegjørelse for partiets forslag under onsdagens bystyremøte.

SV kom med sju forslag.

Blant disse var at byrådsleder og ordfører skal tjene 1,7 ganger gjennomsnittslønnen i Norge i foregående år, noe som ville tilsvart 965.000 kroner og en nedgang på 32 prosent.

For byrådsmedlemmene foreslo partiet at disse skal tjene 1,6 ganger gjennomsnittslønnen, mens varaordførere, utvalgsledere og deres nestledere, samt byrådssekretæren ble foreslått å ligge på 1,4 ganger lønnen til den jevne nordmann.

«Bystyret ber byrådet utarbeide et forslag til ny godtgjøring for bydelsutvalgslederne, som sørger for en mulighet for vesentlig større grad av frikjøp enn i dag», het det i et annet av punktene.

Støtte fra noen parti

MDG har også programfestet at de ønsker en gjennomgang av politikerlønninger.

Det påpekte fungerende gruppeleder Eivind Trædal da han gikk opp på talerstolen og støttet forslaget fra SV.

– Jeg vil stille meg bak det meste av det ordfører Borgen sier, sa Trædal.

– Nå har vi de siste ukene hatt en levende debatt om hvordan Stortinget forvalter sine ordninger, og jeg tror det er veldig viktig at vi som politikere, som nyter godt av tillitsbaserte ordninger og rause lønnsordninger, tar et kritisk blikk på oss selv, vektla MDG-eren.

Rødts Ylva Holm Torsteinson mener SV og MDGs kuttforslag ikke er gode nok.

– Det er fortsatt langt over det den vanlige osloinnbygger tjener. Det vil fortsette å bidra til at mange ikke vil føle at mange ikke er med på dugnaden som kommunens lavtlønte har stått i siden pandemien rammet oss, sa Torsteinson fra bystyrets talerstol.

Ingen motargument i debatten

– Dette betyr at alle som har eller får heltidsverv må gå vesentlig ned i lønn i forhold til i dag. Likevel vil det etter vårt skjønn være en avlønning som er respektfull og anstendig i forhold til det ansvaret og den arbeidsbelastningen som tillegger disse vervene, sa ordfører Borgen.

Det var ingen som tok ordet for å argumentere imot Borgen eller de andre som var enige med henne.

Men da det kom til votering, var det kun MDG, SV, Rødt, SP og den uavhengige representanten som stemte for.

Forslaget ble dermed forkastet, og heltidspolitikerne kan være trygge på at de vil fortsette å få godt over gjennomsnittlig betalt.

- Leit, kommenterte Marianne Borgen, som advarte mot for stor avstand mellom lønnen til folk flest og politikerne.

LES OGSÅ: