– Skammelig, sier en opprørt Inge Tangerås.

Uttalelsen kommer etter at Avisa Oslo spør Cruise Norway-direktøren om hva han synes om plakatene med negative budskap til Oslos cruiseturister. På en av plakatene blir turistene bedt om å «please fuck off». En annen plakat inneholder en rekke påstander om cruisenæringen, før teksten avsluttes med følgende budskap til leserne:

– Vær så snill å dra tilbake til båtene deres og fortelle alle om bord at dere er parasitter. Dere er IKKE velkomne i Norge».

Sistnevnte plakat er signert kampanjen «#CruiseNotWelcome», mens plakaten med et kortere – og noe hardere – budskap er uten avsender.

Tangerås sier at det er uaktuelt å debattere på de premissene plakaten legger opp til, men mener at parasitt-ordbruken er «skammelig og respektløs».

– Bør Oslo kommune gjøre en innsats for å ta ned disse plakatene snarest mulig?

– Det må Oslo kommune vurdere, svarer direktøren for Cruise Norway, som representerer flere cruisehavner, reiselivsfirmaer, leverandører og andre aktører tilknyttet cruisenæringen.

Avisa Oslo har vært i kontakt med jurist Bengt Waldow, som er én av de som står bak «CruiseNotWelcome»-kampanjen. Han presiserer at plakaten der det står «please fuck off» ikke er en del av «CruiseNotWelcome»-kampanjen. For øvrig ønsker han ikke å uttale seg.

– Bare trist

Administrerende direktør Christian Lunde i VisitOslo omtaler plakatene som «bare trist».

– For oss i VisitOslo, som er en markedsføringsorganisasjon for byen vår, er det viktig at Oslo både skal være en god by å bo i og en god by å besøke. Vi har full forståelse for at det er uenighet om cruisepolitikken, men det finnes måter å ta diskusjonen på, sier Lunde til Avisa Oslo.

På spørsmål om det kan være negativt for Oslo som destinasjon at turister møtes med slike budskap, sier Lunde at han ikke har informasjon som tyder på noen skadevirkning per nå.

– Men i et lengre perspektiv kan det skade Oslo som en god by å besøke, sier Lunde.

Kutter antallet kaier

– I den grad det ikke er lov å henge opp disse plakatene, forventer jeg at Bymiljøetaten fjerner de som er hengt opp, fortsetter Christian Lunde.

Cruiseturismen har blitt kritisert for å være forurensende og for å bidra for lite til Oslos økonomi. En undersøkelse Innovasjon Norge gjorde i 2019 viser at cruiseturistene bruker mye penger på reisen, men mesteparten tilfaller rederiene.

I snitt la hver person igjen 510 kroner per dagsbesøk. Av dette gikk litt over halvparten til shopping, mat og drikke. Resten gikk til aktiviteter som museumsbesøk og lokal transport.

Samtidig kreves det store mengder drivstoff for å drifte cruiseskipene.

Byrådet har planer om å redusere antallet cruisekaier i Oslo fra fire til én.

– Det vil redusere antall cruiseskip betraktelig, har byrådssekretær Ragnhild Grongstad (Ap) tidligere uttalt til Avisa Oslo.

Avviser kritikken

På spørsmål fra Avisa Oslo om næringen bidrar for lite lokalt sammenlignet med hvor mye den forurenser og hvor stor plass den tar i bybildet, sier Tangerås i Cruise Norway seg uenig i premisset.

– Verdiskapningen er betydelig, og av uvurderlig betydning for Distrikts-Norge og Nord-Norge. Gjennom partnerskapet i Grønt Skipsfartsprogram har rederiene forpliktet seg til å redusere utslippene med 50 % innen 2030. Løsningene er beskrevet i eget veikart. Å møte kravet betinger også investeringer på landsiden, sier Inge Tangerås.

Her framhever han landstrøm i de største havnene og tilgang på biodrivstoff for innblanding i skipets drivstoff.

Når Avisa Oslo snakker med Christian Lunde i VisitOslo, vil ikke han komme med noen politisk ladet uttalelse om cruisenæringen.

– Vi mener det er viktig å jobbe for en bærekraftig reiselivsutvikling, og opplever at cruisenæringen er bevisst på det samme målet. VisitOslo jobber for en bærekraftig turisme – også cruisenæringen, sier imidlertid VisitOslos administrerende direktør.