– Vi skal ha en høring, og så vil svarene vi får på den høringen avgjøre om vi har tillit til måten byrådet og spesielt Robert Steen har håndtert dette på, sier gruppeleder i Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg, til NRK.

Den 30. januar skal det være høring om helsehusene i helse- og sosialkomiteen, etter krav fra opposisjonspartiene.

I midten av oktober skrev Avisa Oslo om Frode som etter et to ukers opphold på Ullern helsehus ifølge kona si verken var blitt dusjet eller skiftet, i tillegg til å ha blitt frastjålet klokken sin.

Leder av helse- og sosialutvalget, Cecilie Lyngby (FP) sier til Avisa Oslo at hun først vil vurdere mistillitsspørsmålet etter høringen.

– Men han henger i en tynn tråd. Jeg har fulgt historiene som er kommet fram fra helsehusene tett, og er opptatt av at vi skal få mest mulig informasjon under høringen.

Også Frp bekrefter til Avisa Oslo at de vurderer mistillit.

– Vi vurderer sterkt å stille mistillit mot helsebyråden i Oslo. Det har kommet frem graverende tilfeller i hjemmetjenesten i Oslo, på Ullern helsehus og eldreomsorgen har store mangler i Oslo. Det rødgrønne byrådet har i flere år skjønnmalt eldreomsorgen i Oslo, men realitetene har vist seg, sier Aina Stenersen, bystyremedlem i Frps bystyregruppe i Oslo.

Gjennomgang av alle de fire helsehusene

Siden den gang har en rekke andre pasienter, pårørende og ansatte stått frem med sine rystende historier, både i Avisa Oslo og i andre medier. Helsebyråden kalte inne til krisemøte to dager etter AO sine avsløringer, opposisjonen sto i kø for å kritisere byråden, og Ullern helsehus ble bevilget 3.8 millioner i strakstiltak.

Helsebyråd Steen har tidligere uttalt at et første steg i å forbedre situasjonen på helsehusene blir ved en gjennomgang av helsehusenes behov i forhold til framtidens behov.

– Sykehjemsetatene opplever en gradig endring i pasientgruppene og ser i dag et mer krevende sykdomsbilde, og økt forventning om kvalifisert behandling og oppfølging av pasienter fra deres pårørende. Og denne utviklingen har ført til et behov for ytterligere både kompetanse- og kapasitetsnivå for pasientene våres.

– Byrådet tar konsekvensene av den demografiske utviklingen på alvor. Vi blir flere eldre og færre i yrkesaktiv alder. Utsiktene er at vi ikke vil få tak i nok arbeidskraft for å dekke behovet, sa Steen.

Nå vil altså opposisjonen vurdere mistillit mot byråden.

– Vi ser at oppgavene til helsehusene har blitt mer krevende, da er det naturlig å spørre hvorfor ikke bygget og tilbudet ved helsehusene er bygget om, skalert opp og bemannet opp i tråd med å møte denne utfordringen, sier Oslo Venstres Hallstein Bjercke.

LES OGSÅ: