Gå til sidens hovedinnhold

Opposisjonen lover handling for Ammerud-varslerne: – Det er helt forferdelig

Høyre lover nå å engasjere seg for varslerne på Ammerud skole. – Av og til så lurer på om det er noen rutiner for varsling i det hele tatt, sier partiets skolepolitiske talsperson.

– Det er helt forferdelig. Det som gjør meg forskrekket er at ingen har tatt grep her. Verken Siv Presthus eller andre som har varslet, har møtt en ledelse som tar dem på alvor i det hele tatt.

Uttalelsen kommer fra skolepolitisk talsperson og bystyrerepresentant i Oslo Høyre, Mehmet Kaan Inan, etter at Avisa Oslo de siste dagene har fortalt historien om Siv Presthus og flere andre varslere som har opplevd det de selv beskriver som «forferdelige forhold» på Ammerud skole.

Alle varslerne kommer med sterk kritikk av Utdanningsetaten i Oslo (UDE) som de mener har gjort lite eller ingenting for å følge opp varslene eller varslerne selv.

Dette provoserer Inan.

– Av og til så lurer på om det er noen rutiner for varsling i det hele tatt. Vi har dette eksempelet fra Ammerud, men også flere andre saker, hvor det kommer tydelig fram at når ansatte varsler, tar det lang tid før noe skjer, om noe skjer i det hele tatt, mener Inan.

Bystyrerepresentanten lover handling.

– Jeg kommer til å sende et krav til byråd Inga Marte Thorkildsen for å få innsyn i hvordan varslingsrutinene for ansatte i osloskolen er, og finne ut om de blir holdt eller ikke. Vi må finne ut akkurat hva som har skjedd her for å unngå at dette skjer igjen, sier Inan.

Les også

Drømmer om å bli økonomisk uavhengig: – Målet er 10 millioner kroner innen jeg er 30 år

Plasserer skylda på byrådet og UDE

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, har ikke villet stille til intervju i Avisa Oslo om Ammerud-saken. Hun har skrevet følgende i en kommentar:

– Det er viktig at varslingssaker behandles grundig og seriøst. Jeg er kjent med at Utdanningsetaten har revidert rutinene for behandling av varslinger i etaten. Dette viser at etaten har sett at prosedyrene hadde behov for en oppdatering. Da byrådsavdelingen mottok informasjon om forholdene ved skolen ble dette levert videre til varslingsmottaket, slik rutinene er. Jeg er opptatt av at varsler tas på alvor og det gjør Utdanningsetaten.

Inan mener dette på langt nær er godt nok. Han legger skylda på byråden, byrådet og UDE.

– Jeg er redd disse sakene er en direkte konsekvens av omorganiseringen av UDE har lagt ned, med Arbeiderpartiet i spissen. For det som har skjedd etter omorganiseringen er at kontakten mellom etat og hver enkelt ansatt er nærmest borte. Skolen seiler sin egen sjø. Dette er ene og alene byrådet og UDE sitt ansvar, sier Inan.

– At det er problemer i osloskolen er ikke noe nytt som har kommet fram de siste årene. Høyre ledet Oslo i 18 år fram til 2015. Hva får deg til å tro at forholdene hadde vært bedre under dere?

– Ingen politiske partier eller organisasjonsstrukturer er perfekte, selvfølgelig ikke. Men jeg nekter å tro at det fryktregimet som Inga Marte Thorkildsen og Raymond Johansen nå har skapt ville fått fotfeste på skolene om ledelsen var tett på sine ansatte, slik vi var opptatt av. Etaten klarer ikke i dag å oppfylle sin rolle i det hele tatt. Det første Høyre skal gjøre om vi kommer til makten er å stoppe omorganiseringen, sier Inan.

Les også

Hundene Pius og Luccas i to ulike ulykker på ett døgn: – Stasjonen på Nationaltheatret er livsfarlig

Har ikke lenger tillit

Høyres skolepolitiske talsperson sier han ukentlig får oppringinger og henvendelser fra det han beskriver som livredde ansatte i osloskolen som forteller om en fryktkultur og mistenkeliggjøring av varslere som varsler om kritikkverdige forhold mot enten ansatte eller elever.

Hans dom over UDE og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen er ikke nådig:

– Jeg har ikke tillit til verken byråden eller etaten i at de klarer å tilby elevene et godt nok skolemiljø eller de ansatte et godt nok skolemiljø, konstaterer Inan.

En av politikerne på rådhuset som allerede har engasjert seg sterkt i Ammerud-saken, er FNBs gruppeleder Bjørn Revil. Han har selv jobbet som lærer i 20 år, flere av dem i osloskolen.

– Det startet med at jeg begynte å nøste i hvordan folk som varslet ble behandlet i osloskolen. Det jeg oppdaget var sjokkerende, sier Revil.

Han har selv fremmet forslag i bystyret som går på varslernes rettigheter.

Et av punktene var:

«Bystyret ber byrådet sørge for at alle tilfeller av seksuell trakassering, vold eller trusler om vold mot skoleansatte blir politianmeldt dersom antatt gjerningsperson er over den kriminelle lavalder.»

Et annet lyder:

«Bystyret ber byrådet gjennomgå rutinene ved varsling og særlig om de som varsler føler at deres behov har blitt ivaretatt.»

Disse forslagene ble nedstemt av byrådspartiene. To av fem punkt i forslaget gikk likevel gjennom etter støtte fra en samlet opposisjon.

– Det synliggjør hvor alvorlig egentlig tar situasjonen i osloskolen. Jeg tror at de som varsler forteller sannheten. Jeg hadde håpet av byråden hadde tatt ansvar for å rydde opp. I stedet virker det som at byråden feier forholdene under teppet, sier Revil til Avisa Oslo.

– Skjer mange steder

– Du har engasjert deg på vegne av varslerne på Ammerud skole. Har du inntrykk av at liknende ting skjer flere steder?

– Ja. Derfor er det systemet det er noe galt med. Ammerud skole er et eksempel, men det er flere historier fra flere lærere. Selv om skolene er ulike, likner historiene hverandre. Jeg har fått et inntrykk etter hvert om at det er mange skoler i Oslo hvor disse sakene ikke blir fulgt opp, forteller Revil.

Han mener varslingsrutinene i UDE er langt fra gode nok.

– Det som jeg har blitt fortalt av flere lærere fra ulike skoler, er at hvis de varsler om egen arbeidssituasjon eller situasjoner om elevenes situasjon blir de utsatt for en sterk mistenkeliggjøring. De blir ikke tatt på alvor, sier Revil.

– Hvordan skal man forbedre forholdene i osloskolen?

– Vi må tørre å ha åpenhet rundt dette, og tørre å snakke om dette. Man må ha en aktiv byråd som innrømmer at man har gjort feil i osloskolen, og at man skal rydde opp i det. Det kreves vilje i toppen av systemet. Det er der det sitter, avslutter Revil.

UDE svarer

UDE ved divisjonsdirektør for grunnskole, Brynhild Farbrot, mener at omorganiseringen av Utdanningsetaten og varslene ikke har en sammenheng.

– Omorganiseringen av etaten ble gjennomført våren 2020. Som Avisa Oslo viser til i sine artikler, er varslingssaken som omtales fra før 2020. Vi er også uenige i at kontakten mellom ansatte og etaten er blitt borte. Alle skolene følges opp av grunnskoledirektør, i tillegg til at de får veiledning og støtte fra Utdanningsetaten fagavdelinger etter behov, skriver hun til Avisa Oslo.

I den første saken avisa publiserte søndag 27. juni er flere varsler og varslere omtalt. Det siste varselet er sendt inn våren 2021.

Direktøren har tidligere bekreftet at de har mottatt flere varsler om Ammerud skole, men sier de har vært utredet og fulgt opp.

– UDEs varslingsråd har mottatt flere varsler som beskriver utfordringer i arbeidsmiljøet ved Ammerud skole. Varslene har vært utredet, vurdert og fulgt opp i samsvar med det varslingsrådet har besluttet. Når det gjelder spørsmål knyttet til enkeltansatte, mener vi det ikke er riktig at vi som arbeidsgiver uttaler oss om det. Vi har hele tiden forsøkt å støtte skolen best mulig, men de mange varslingssakene har naturlig nok vært krevende for hele miljøet ved Ammerud, skriver Farbrot.

Ønsker å møte Presthus

Mehmet Kaan Inan fra Høyre forteller at det gjorde inntrykk å lese om Siv Presthus og de andre varslernes opplevelser.

Historiene Avisa Oslo har lagt fram er hjerteskjærende å lese.


– Du snakker om at mange ting burde forbedres, men mange har allerede gått gjennom år med det de mener er uverdige forhold på arbeidsplassen. Hva burde gjøres for Siv Presthus og andre varslere?

– Dersom hun orker ønsker jeg å møte Siv Presthus for å snakke om prosessen hun har vært i som ansatt og som menneske. Jeg tenker at man må gå inn i hver enkelt sak og sjekke hvordan de har blitt fulgt opp, og se hva om man kan gjøre noe som bedrer personenes tilstand. Osloskolen skal være landets beste skole, både for elevene og lærerne. Hvis det ikke lenger kan tilbys et godt arbeidsmiljø, hva er da osloskolen, spør Inan retorisk.

Siv Presthus har gått til sak mot Oslo kommune. Hun har søkt om erstatning blant annet på grunn av brudd på taushetsplikten, manglende lovpålagt tilrettelegging, samt mobbing og trakassering. Rettssaken starter i september.

Det støtter Inan.

– Jeg tenker at dersom du som enkeltansatt saksøker din egen arbeidsgiver, har konfliktene pågått så lenge at det burde vært gjort noe med for lenge siden. Jeg heier og applauderer Siv Presthus, og alle andre som ønsker å bedre arbeidsmiljøet i osloskolen, sier Inan.

LES MER OM VARSLINGER PÅ AMMERUD SKOLE OG I OSLOSKOLEN HER:

Les også

Varslerne om Ammerud skole: – Et fryktregime jeg aldri har sett maken til i mine mange år som lærer

Les også

Varslet sju ulike instanser om «forferdelige forhold» på Ammerud: – Utdanningsetaten fraskriver seg alt ansvar

Kommentarer til denne saken