– Skal Oslos befolkning sitte igjen med pandemiregninga?

Det spørsmålet stilte finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) da han, skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) la fram revidert Oslo-budsjett.

Både Johansen og Wilhelmsen framholdt viktigheten av måtehold da de la fram budsjettet. Og Wilhelmsen hamret løs på rammene regjeringen, der Johansen har partifeller, har gitt Oslo gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet.

Byrådet anslår at Oslo ennå ikke har fått 850 millioner kroner av koronakompensasjonen de har krav på. Rundt 350 millioner kroner av disse har kommet i forbindelse med vaksinering, der Oslo kommune blant annet har brukt store midler på rekruttering av nye ansatte.

Dermed tar kommunen hele regningen på egen hånd, ifølge Wilhelmsen.

– Jeg kan ikke vente til desember for å vite om jeg får 1,6 milliarder eller ikke, sa han på pressekonferansen.

Sterk oppfordring til regjeringen

Byrådslederen var enig med sin byrådskollega i at Oslo bør få mer i kompensasjon.

– Selvfølgelig er jeg enig i at vi ikke har fått igjen det vi har lagt ut. Jeg vil komme med en veldig sterk oppfordring til regjeringen. De har et utvalg som skal se på kompensasjon og gå inn i alle detaljene. Jeg håper at de også ser på de utleggene vi har hatt. Vi har bygd opp feberklinikker og åpenbare ting som har avlastet spesialisthelsetjenesten. Det er dårlig latin om vi ikke får kompensert det, sa Johansen.

– Er det et løftebrudd?

– Jeg er ikke så opptatt av å gi Avisa Oslo en eller annen overskrift om hvordan vi skal beskrive de manglende inntektene. Vi håper og regner med at de også ser på 2021 når de skal se på de utgiftene vi har hatt med korona, svarte Johansen.

Da Avisa Oslo snakket med byrådslederen etter fellesrunden, sa han at regjeringen er godt kjent med hva han mener om koronakompensasjon. Han sa også at det ikke alltid er lett å bli eksakt enige om hvor mye som skal bli kompensert.

– Det jeg er opptatt at regjeringen også ser på 2021, der vi har lagt fram meget godt materiale på hva vi har brukt i forbindelse med korona, sier Johansen.

– Viktig med stramt budsjett

Der MDG- og SV-politikere har kritisert det reviderte nasjonalbudsjettet fra regjeringen, har Aps gruppeleder Andreas Halse ment at det var et godt budsjett for Oslo. Her viste han til en økning i frie inntekter. Et annet viktig argument fra Halse var at regjeringen fører en politikk med mål om at ikke rentene skal øke, noe som kunne gått ut over en Oslo-befolkning med mye lån.

– At det var et stramt budsjett var viktig. Fordi renta er helt avgjørende for Oslo-folk. Det er ikke så sexy å si, men det er helt avgjørende. Hvis du slenger på noen prosent på gjelda di, kommer du til å merke det, sier Johansen.

– Så har vi et problem med koronakompensasjon. Utover det har ikke jeg noen særlige kommentarer til regjeringens budsjett. Vi har lagt fram en rødgrønn profil på vårt reviderte budsjett. Det er jeg veldig fornøyd med, avslutter Oslos byrådsleder.

Slik svarer departementet

Avisa Oslo har kontaktet kommunal- og distriktsdepartementet angående summen Oslos byråd mener utestår i forbindelse med koronahåndteringen.

Departementet innleder sitt svar med takke kommunen for innsatsen i pandemien. Videre gjentas løftet om at kommunesektoren skal kompenseres for samlede merutgifter og mindreinntekter som følge av nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltak.

– Dette omfatter blant annet kostnader knyttet til vaksinering, smittevern, økt beredskap og TISK, heter det i svaret.

– Kommunesektoren er samlet sett kompensert for de økonomiske konsekvensene av pandemien for årene 2020 og 2021. Kommunene har fått nærmere 30 milliarder kroner i kompensasjon de siste årene, står det deretter.

Ubesvart brev

Videre viser departementet til en arbeidsgruppe, der kommunene og Kommunesektorens organisasjon (KS) var til stede. Denne kartla utgiftene kommunene har hatt.

– Det er enighet om tallgrunnlaget for årene 2020 og 2021. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport for første halvår 2022 før 1. september 2022, skriver kommunal- og distriktsdepartementet.

Byrådet kom med en henvendelse til departementet den 31. mars.

I brevet argumenterer byråd Einar Wilhelmsen for at Oslo burde kompenseres høyere enn summen Oslo har mottatt, blant annet ved å vise til ekstraordinære utgifter knyttet til vaksinering og høyt smittetrykk. Avisa Oslo kjenner til at brevet ikke er blitt besvart.

– Departementet har mottatt et brev fra byråden om dette og byråden vil få et svar på brevet snart, svarer kommunal- og distriktsdepartementet da avisa viser til det manglende svaret.