(Nettavisen) Neste uke går samtlige Oslo-skoler ut i høstferie. I den anledning har bydelsoverlegen i Vestre Aker kommet med en generell oppfordring til foreldre om å medbringe jod-tabletter til barna på reise i høstferien.

– Dette er et budskap om at innbyggerne må huske å kjøpe inn jod-tabletter til eget bruk, og en påminnelse om egenberedskap og de anbefalingene som ligger i dette. Det kan være lurt at jod-tabletter også medbringes på reise, sier bydelsoverlege Åse Ruth Eggemoen til Nettavisen.

– Budskapet er ikke samkjørt med andre bydeler i Oslo kommune. Jeg har gitt et faglig råd og sendt ut informasjon via bydelens skoler basert på den generelle anbefalingen om egenberedskap.

Hun opplyser at bydelen har jod-tabletter til alle under 18 år når de er på skolen eller i barnehagen.

– Vi jobber med beredskapen i forhold til atomhendelser og jod-tabletter er en del av egenberedskapen. Om noen uker kommer det en kampanje for å minne befolkningen om egenberedskap; det er generelt viktig med fokus på egenberedskap, sier Eggemoen.

Smittevernoverlege i Oslo kommune, Frode Hagen, stiller seg bak oppfordringen til bydelsoverlegen i Vestre Aker.

– Oppfordringen er en påminnelse om at det er anbefalt at målgruppene har jod-tabletter hjemme, og at det er lurt å ha med seg disse tablettene på reise. Dette er nasjonale anbefalinger. Jod-tabletter skal kun tas etter råd fra myndighetene der du oppholder deg, skriver Hagen i en e-post til Nettavisen.

Beredskap for utdeling av jodtabletter i Nordre Aker

Bydel Nordre Aker har tre utdelingssteder for jodtabletter, i tilfellet en atomulykke. Disse er Helsestasjonen i Nydalen (Nydalsveien 21), Myrer Omsorg+ (Hareveien 10) og og Berg gård avlastning (Bergsalleen 21).

I tillegg har alle skolene jodtabletter til utdeling for sine elever.

Bydelsoverlege Tom Sundar i Nordre Aker opplyste bydelsutvalget 8. september at bydelen på disse stedene har tabletter for nær 100 prosent dekning for de gruppene i bydelen som er anbefalt å ta jodtabletter i en situasjon der man blir utsatt for radiokaktiv stråling.

Han understreket at de som skal ha jod i en slik situasjon er barn mellom 0 og 18 år, og gravide og ammende. De har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. I tillegg er det anbefalt også for dem under 40 hvis man er i en sårbar gruppe.

Voksne mellom 18 og 40 år vil ikke bli prioritert ved offentlig utdeling, men.anbefales å kjøpe jodtabletter på apotek for å ha hjemme for bruk i helt spesielle tilfeller. Man blir i så fall varslet av myndighetene.

Jodtabletter skal ikke tas forebyggende. De skal bare tas etter råd fra myndighetene. I tilfelle en atomulykke vil informasjon om hva man skal gjøre bli varslet bredt gjennom mediene, relevante myndigheter og www.dsa.no.

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft, eller inntar forurenset mat eller/og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer dermed risikoen for å utvikle kreft i skjoldbruskkjertelen.

Se mer på Helsenorge.

– Et helt annet risikobilde

Avdelingssjef Sverre Martin Bakkeli ved Avdeling for samfunnssikkerhet og beredskap i Oslo kommune, sier de har en god og høy beredskap for atomhendelser.

– Vi har en tett dialog med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og statsforvalter, og vi har de siste månedene hatt flere fagsamlinger for kommunens ledelse og virksomheter sånn at alle skal være kjent med beredskapsplaner og hva som eventuelt kan skje, sier Bakkeli til Nettavisen.

– Basert på den informasjonen vi har fått fra DSA, synes jeg ikke Oslos innbyggere trenger å være bekymret for denne typen atomhendelser, utover det å følge de rådene som helsemyndighetene gir i henhold til bruk av jod-tabletter, sier Bakkeli.

– På generelt grunnlag synes vi at beredskapen er god. Men hvis en atomhendelse oppstår mens man er på reise i Sør-Europa eller Øst-Europa, er det et helt annet risikobilde enn hvis man er på høstferie i Sør-, Vest- eller Midt-Norge, sier han.

– Men dette fordrer at det oppstår en atomhendelse. Per nå så er ikke det et scenario som vi umiddelbart ser for oss, sier Bakkeli.

Atomulykker og økt atomtrussel

I Ukraina har det pågått massive kamphandlinger i nærheten av landets kjernekraftverk. I verste fall kan skader på et atomanlegg forårsake en svært alvorlig atomulykke med katastrofale konsekvenser.

Hvis det oppstår en kjernefysisk nedsmelting på et kjernekraftverk i Ukraina, kan Norge i prinsippet rammes av radioaktivt nedfall (avhengig av nedbør og vindretning).

Samtidig har mange eksperter og analytikere uttalt at atomtrusselen fra Russland har økt etter at president Vladimir Putin beordret en militær mobilisering i forrige uke, samt igangsatt en prosess med å annektere store områder av Øst-Ukraina.

Seksjonssjef Øyvind Gjølme Selnæs i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sier at situasjonen i Ukraina er veldig alvorlig.

– Vi følger nøye med på atomanleggene der. Men selv om det skulle skje noe veldig alvorlig i et atomanlegg i Ukraina, og det blir store utslipp av radioaktive stoffer som blåser til Norge, vil det likevel ikke være nødvendig å ta jod-tabletter her, sier Selnæs til Nettavisen.

– Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gått ut med råd om egenberedskap (DSBs egenberedskapskampanje red.anm.) som går ut på at husstander bør ha tilgang til blant annet ekstra medisiner, mat og vann. Der er jod-tabletter også en del av de generelle rådene, men dette er ikke spesielt knyttet til situasjonen i Ukraina, sier Selnæs.

– Vil det være behov for jod-tabletter i Norge hvis det detoneres et taktisk kjernevåpen i Ukraina?

– Da vil det heller ikke være behov for jod-tabletter i Norge. En detonasjon av et taktisk kjernevåpen i Ukraina vil føre til totale ødeleggelser på stedet og radioaktiv forurensning i nærområdet. Men det vil ikke ha noen radiologiske miljø- eller helsemessige konsekvenser av betydning i Norge, så lenge det ikke rammer kjernekraftverk eller andre sentrale atomanlegg, sier Selnæs.