Avarn Security vant i fjor oppdraget med å ivareta sikkerheten på Munch. Før åpningen i oktober gjorde sikkerhetsselskapet en større ansettelsesrunde. Nå er Avarn Security på jakt etter flere folk.

Forbereder seg til sommeren

Operativ leder Vegar Ilstad forteller at de trenger mellom 50 til 60 nye vektere på museet.

– Vi forventer økt aktivitet på museet opp mot sommeren. I tillegg trenger vi folk i forbindelse med ferieavvikling, forteller Ilstad, og legger til at de også må dekke opp for koronarelatert fravær.

Ilstad vil ikke avsløre hvor mange vektere Avarn Security har totalt på Munch.

– Det er mange. Munch er et av våre største enkeltoppdrag, sier han.

Ser etter reiselivserfaring

Han håper at de nye ansatte kan være på plass innen mai. Vekterbransjen har i likhet med flere andre slitt med å få tak i nok folk.

– Akkurat på Munch har det gått ganske bra, og vi er godt fornøyd med dem vi har rekruttert, sier han.

Ilstad forteller at de får en del søkere med en annen type bakgrunn. I stillingsannonsen etterlyser Avarn Security særlig folk med erfaring fra reiseliv, restaurant og uteliv. Vektererfaring er ikke nødvendig.

– Vi sikter oss inn mot en litt annen type mennesker. Vi tilbyr kurs, og har generelt høyere stillingsprosenter enn for andre oppdrag.