Politiet etterlyser derfor personer som kan ha sett mannen på elsparkesykkel lørdag ettermiddag. Han ble funnet klokken 13.30 på gang- og sykkelveien rett ovenfor krysset med Veksthusfløtten, nord for gangbrua.

Åstedet er mellom Linderud skole og Linné hotell.

Her skjedde ulykken:

Behov for vitner

Avsnittsleder Knut Nandrup ved Etterforskningsseksjon for finans og spesiallovgivning i politiet sier til Avisa Oslo at ingen vitner har meldt seg.

Det er fortsatt stort behov for at folk som kan ha sett 68-åringen på elsparkesykkelen om å melde seg for politiet.

Her kan du tipse politiet dersom du har opplysninger i saken.

Nandrup sier at politiet dermed ikke vet om mannen kjørte nordover eller sørover langs statsråd Mathiesens vei. Han ble funnet livløs på gang- og sykkelveien, og det var ingen umiddelbare spor som kunne tyde på at sykkelen hadde truffet noe forut for hendelsen.

På dette kartet kan du selv navigere:

Dårlig asfalt

Asfalten på gang- og sykkelveien på stedet er sprukket opp og i dårlig forfatning. Om det kan ha hatt betydning for ulykken, er usikkert.

Den privateide elsparkesykkelen er nå til undersøkelse hos Statens vegvesen og befinner seg på Risløkka trafikkstasjon.

– En slik undersøkelse tar noe tid, og vi har ikke fått noe derfra, sier Knut Nandrup.

Dødsårsaken er ikke klar, men mannen ble funnet livløs med store hodeskader på stedet.

Helsepersonell var raskt på stedet, og mannen ble fraktet i ambulanse til traumemottaket på Ullevål i all hast, hvor han ble lagt i respirator.

Livet sto ikke til å redde, og i samråd med pårørende ble behandlingen i respirator avsluttet mandag.