Onsdag trapper UNIO opp streiken ytterligere i Oslo. 28 lærere fra Berg skole på Tåsen tas ut i streik. Nå fortviler mor Cecilie over at streiken rammer datteren hardt. Fra og med onsdag datteren hennes kun vil få undervisning i to fag.

– Vi står midt i en pandemi hvor barna våre har mistet veldig mye undervisning, også kommer denne streiken på toppen av det hele. Det er rett og slett elendig timing for en streik.

– Barna er de store taperne

Cecilie forteller at hun er bekymret for barnas fremtid:

– Disse barna har levd med unntakstilstand i 1,5 år. Barna er de store taperne i denne pandemien, både undervisningen og fritidsaktivitetene deres har blitt rammet hardt. Datteren min har klart seg ganske bra, og jeg er ikke umiddelbart bekymret for hennes fremtid, men jeg ser at mange av medelevene hennes har det veldig tøft, sier Cecilie.

Når 28 lærere går ut i streik ved Berg skole, har datteren hennes bare to fag igjen: Kroppsøving og kunst – og håndverk.

– Det er jo ikke akkurat de viktigste fagene, eller de fagene flest trenger god læreroppfølging i, sier Cecilie og fortsetter:

– Datteren min har allerede noen huller i matematikk. Det har vært et utrolig vanskelig år, med mye hjemmeskole. Nå er jeg oppriktig bekymret for at hun og de andre elevene på Berg er mindre rusta for å begynne på ungdomsskolen til høsten. Jeg vet hvor vanskelig det er å hente seg inn igjen, når man først blir hengende etter i skolen, og jeg vet hvor lite ressurser Osloskolen har til å bistå de som sliter.

Burde ventet med lønnsforhandlingene

Cecilie mener at partene skulle unngått lønnsforhandlinger i år:

– Jeg syns det vitner om manglende etikk fra begge parter. Når man står midt i en pandemi, som rammer barna så hardt, så må man vente med lønnsoppgjør. Partene burde snakket sammen, og vurdert alternative løsninger. Regjeringen burde kommet på banen og bedt om indeksregulering av lønnen, også kan man ta lønnsforhandlingene når man har kommet seg ut av denne pandemien, sier hun.

Nå forventer moren at partene løser konflikten:

– Denne generasjonen elever har mistet mye allerede, denne streiken kunne ikke kommet på et dårligere tidspunkt, avslutter hun.

Unio: – Går ikke til streik med letthet

– Jeg forstår veldig godt morens fortvilelse, og vi lærere får ikke til streik med letthet, sier forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen og legger til:

– Når vi nå trapper opp uttaket på den sjette dagen med streik, er det for å signalisere alvoret og legge ytterligere press på Oslo kommune for å komme tilbake til forhandlingsbordet. Med denne opptrappingen av streiken forventer vi at Oslo kommune kommer tilbake til forhandlingsbordet slik at vi kan bli enige om en løsning. Den løsningen må vise at Oslo kommune tar på alvor de store utfordringene vi lærere har.

Les også

Bjørns oppgjør med Oslo: – Noe må endres

Andersen understreker at hun har stor forståelse for at det har vært et krevende år for elevene i Oslo:

– Vi som lærere har stor forståelse for at det har vært veldig vanskelig år, men denne streiken handler like mye om å sikre elevenes rettigheter. Over 20 prosent av undervisningen i skolen gjøres av personer uten godkjent lærerutdanning. Da får ikke elevene den opplæringa de har krav på. Denne kampen er like mye for elevene som for lærernes rett på rettferdig lønn, sier Andersen.

Andersen avviser at det er «uetisk» å streike under en pandemi:

– Hadde det vært uetisk, så ville vi ikke gjennomført dette. Vi lærere er utrolig opptatt av elevene våre, sier hun og avslutter:

– Vi håper på en rask oppklaring nå. For både vår og elevenes del, håper vi at Oslo kommune tar kravet vårt på alvor.