– Det viste seg at det ble ekstremt politisk etter hvert. Det viser at det var helt feil å la en så politisk organisasjon arrangere noe som angivelig skulle være upolitisk, sier Øystein Hernæs til Avisa Oslo.

Han er far til en elev ved Bjølsen skole, som var blant tre skoler i bydel Sagene som ble invitert til temakvelden. De andre to er Nordpolen og Sagene skole.

Arrangøren av temakvelden var den omstridte organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), som de siste årene har fått kritikk for sin aktive rolle i debatten om Solberg-regjeringens forslag til rusreform – et forslag de er motstandere av.

I juli i fjor satte den daværende borgerlige regjeringen ned et utvalg som skal granske rolleforståelsen mellom politiet og NNPF. Organisasjonen har om lag 3600 medlemmer – de fleste av dem ansatte i politiet.

Beslutningen om å granske ble tatt etter at det ble stilt spørsmål ved NNPFs virksomhet og medlemmenes rolle som politiansatte.

I utgangspunktet skeptisk

Avisa Oslo snakket med Hernæs både før og etter foredraget torsdag kveld. Han var i utgangspunktet kritisk til at NNPF skulle holde et foredrag om forebygging, og deltok i møtet for å se hva som ble sagt.

Det ble blant annet holdt et foredrag under tittelen «BRY DEG» av NNPF-leder og politiansatt Jan Erik Bresil, og et foredrag med tittelen «TØR DU» av Mona og Arne Bratland.

I Facebook-arrangementet til møtet – som ble slettet i forkant av at møtet fant sted – sto det:

«Temakvelden er upolitisk. Vi får praktisk informasjon om rusforebygging – arrangementet er ikke en politisk arena for diskusjon av rusreform og ruspolitikk».

Samtidig opplevde Hernæs at nettopp rusreform og ruspolitikk ble diskutert, forteller han:

– Bresil hadde en slide om ruspolitikk, men særlig Bratland gikk eksplisitt inn på rusreformen og meningsmotstandere i en større del av foredraget sitt. Det må ha vært åpenbart for de fleste at hele arrangementet fikk en veldig sterk politisk slagside.

Avisa Oslo har vært i kontakt med Arne Bratland, som viser til NNPF-leder Bresil for uttalelser.

– Arne og Mona Brattland mistet sin sønn til overdose og stilte for å fremme pårørende perspektivet med foredraget «Tør du?». To aktivister fra legaliseringsbevegelsen lurte seg inn på arrangementet og forsøkte å ødelegge denne historien med blant annet hissige tilrop. Etter å ha delt sin historie fortalte Arne om et eksempel på det han mener er farlig forebygging fra legaliseringsorganisasjonen Foreningen for tryggere ruspolitikk. Dette gjaldt noen plakater han mener ufarliggjorde narkotikabruk. Videre ga han faktainformasjon rundt hva som i den politiske diskusjonen blir omtalt som mindre mengder narkotika til eget bruk. Det er vanskelig å forstå at noen skal bli så opprørt av at en pårørende deler sine tanker om dette uansett hvilken ruspolitikk man ønsker, skriver Bresil i en e-post til Avisa Oslo.

Avisa Oslo har vært i kontakt med Tore Sindig Bekkedal, som er en av de to Bresli viser til kom med «hissige tilrop».

Bekkedal skriver på Twitter at han på et tidspunkt reiste seg og ropte «det er ikke sant», men at han ikke snek seg inn på arrangementet. Ifølge Bekkedal fortalte han en FAU-representant i døra at han ikke var forelder ved skolen, men han ble likevel sluppet inn.

Slik svarer NNPF

NNPF-leder Jan Erik Bresil, som altså selv deltok på temakvelden. Han er forelagt kritikken som framkommer i denne saken. Han sier i en uttalelse at NNPF ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen til Hernæs.

– Dette var en fagkveld om forebygging rettet mot foresatte finansiert av Konfliktrådene og Helsedirektoratet. Disse foredragene er gjennomført for over 10.000 tilhørere rundt i landet med svært gode tilbakemeldinger, skriver han.

Videre sier Bresil at hans opplevelse er at nesten alle ga uttrykk for at de var svært fornøyde med arrangementet.

– Det er trist når enkeltpersoner med en så åpenbar politisk agenda forsøker å ødelegge godt frivillig arbeid gjennom å fremme slike usannheter, skriver han.

Når det gjelder tiden som ble brukt til å snakke om politikk i løpet av det 45 minutters lange foredraget, skriver han følgende:

– I løpet av den tiden ble det brukt kanskje ett minutt på en slide som viste hvilke momenter vi mener er viktig i narkotikapolitikken. Dette ble ikke knyttet opp mot å være for eller imot avkriminalisering. Informasjonen var viktig siden våre meningsmotstandere fremmer falske påstander om hva vi faktisk står for.

Kritikk fra lokalpolitiker

Hernæs forteller at det var flere som tok ordet underveis i møtet. Blant annet enkelte motstandere av NNPF som ikke var foresatte til elever ved de tre skolene.

– Disse ble nektet å stille spørsmål, fordi de ikke var foresatte, sier Hernæs.

Møtet fikk imidlertid også kritikk fra oppmøtte foreldre.

– Det ble litt temperatur på slutten. En annen forelder sa at han var overrasket over at det ble så politisk. Det fikk han støtte ifra meg og enkelte andre.

Rauand Ismail er bystyrerepresentant for MDG i Oslo. Han mener osloskolen overhodet ikke burde ha noe samarbeid med NNPF.

– Dette er ikke en organisasjon som jobber med forebygging av rusbruk. Jeg mener at opplæringen vi skal tilby både foreldre og elever når det kommer til rus, skal være kunnskapsbasert. Det skal gjøre elevene og foreldrene deres i stand til å være best mulig rustet i møte med rusmidler og rusbruk, slik at de ikke havner i uønska situasjoner.

Ismail viser til den pågående granskingssaken.

– Spesielt når det pågår en gransking for blant annet rolleblanding, mener jeg dette ikke er en organisasjon som skal holde kurs for foreldre eller undervise elevene. Det Norsk Narkotikapolitiforening har å tilby er etter min mening en utdatert ruspolitikk, ikke fagkompetanse om rusforebygging, mener Ismail.

Kaller undervisningen utdatert

Bystyrerepresentanten hevder organisasjonen driver med utradert rusundervisning.

– Politiet bør heller ikke ha sentral rolle når det kommer til rusbruk i skolen. Jeg regner med at politiets mål ikke er å straffe barn, så hva de egentlig skal gjøre på skolene lurer jeg på. Foreldre og elever som sliter med rus, trenger helseoppfølging og støtte rundt seg, ikke en politiforening, sier Ismail.

Selv har han blitt kontaktet av flere foreldre på skoler som har hatt arrangementer i regi av NNPF.

– Jeg kan ikke bestemme hvilke arrangementer hver skole skal arrangere, men mitt råd er å sørge for at det elever og foreldre får lære om rus, det skal være kunnskapsbasert. Og ikke basert på meninger fra en ruspolitisk organisasjon under gransking.

NNFP-leder Jan Erik Bresil sier organisasjonens frivillige jobber med rusforebygging.

– Og det er ikke vår forening som er under gransking, men politiet.


NNPF-leder Jan Erik Bresil sier organisasjonen ønsker helsehjelp til rusavhengige og at narkotikabruk ikke skal normaliseres blant de unge.

– Kritikk av vår forening fra Rauand Ismail må ses i lys av at MDG ønsker en uansvarlig og lite kunnskapsbasert liberalisering av ruspolitikken som vi mener vil skade samfunnet. NNPFs verdier og tankegods er det samme som formidles av flertallet på Stortinget og i befolkningen for øvrig. Vårt Bry deg foredrag baserer seg på henvisning til god forskning og kunnskap fra praktisk arbeid. Det er alvorlig når en folkevalgt deler usannheter. Vår forening er ikke under gransking, det er det politiet som er. Politiet var ikke en del av arrangementet på Nordpolen.

Avisa Oslo har vært i kontakt med Silje Nilsen, rektor på Nordpolen skole. Hun forteller at det ikke var skolen, men foreldreutvalget (FAU) som tok initiativ til temakvelden.

– Ikke et åpent folkemøte

Atle Vårhus i FAU forteller at temakvelden var et lukket arrangement for inviterte, altså foresatte ved ungdomstrinnet på Nordpolen, Sagene og Bjølsen skole.

– Det var ikke et åpent folkemøte. Temakvelden ble arrangert i regi av FAU ved Nordpolen skole, og er ett av mange tiltak som gjennomføres for å bidra til å hjelpe foreldre og ungdom med å håndtere rus og rus-utfordringer på en god måte, skriver Vårhus i en e-post til Avisa Oslo.

Han skriver videre at «vårt mål er at ingen av ungdommene i vår bydel skal ødelegge eller miste livene sine som følge av rus, men vokse opp med et ansvarlig og trygt forhold til rus. For å oppnå dette må flere sider av temaet belyses og snakkes om».

– Denne gangen var det Salto (et samarbeid mellom kommunen og politiet om rus- og kriminalitetsforebygging i bydelene, journ.anm.), NNPF og ekteparet Bratland som informerte foreldre fra sine perspektiver. Andre ganger er det andre som slipper til, sier Vårhus.

Han forteller at han er kjent med at NNPFs opplegg tidligere har vært omdiskutert, men også at «nåværende kampanje er fullfinansiert og godkjent av Helsedirektoratet og Konfliktrådet, og dermed skal være i tråd med norske myndigheters anbefalinger».

– Vårt mål er at arrangementet skal minne foreldrene på hvor viktig det er å bry seg om temaet ungdom og rus, slik at de kan hjelpe ungdommene med å ta kloke valg når de om kort tid må ta egne beslutninger om temaet, skriver Vårhus avslutningsvis i e-posten.

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne saken skrev Avisa Oslo følgende om NNPF og rusreform: «(...) som de siste årene har fått kritikk for sin aktive rolle i debatten om rusreform – en reform de er motstandere av.»

Vi har presisert at NNPF er imot Solberg-regjeringens forslag til rusreform, og ikke en reform på rusfeltet generelt.

Artikkelen ble oppdatert fredag 14.10 klokka 18.06.