– I Oslo og Viken utgjør nå omikronvarianten over halvparten av de undersøkte virusene, sa Aavitsland til NRK mandag.

I FHIs siste ukesrapport, som kom to dager før julaften, sto omikronvarianten for 25,6 prosent av tilfellene i Oslo.

Dermed har omikron spredt seg raskt i Oslo, og er nå dominerende i hovedstaden.

Andel omikrontilfeller doblet

– Allerede i forrige uke utgjorde varianten 25 prosent av analyserte prøver i Oslo. Nå øker andelen delvis fordi antallet deltatilfeller synker, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til Avisa Oslo.

Han legger til:

– Når vi kommer over nyttår vil antakelig omikron dominere i hele Norge.

Den assisterende helsedirektøren sier at for Oslos del vil omikron mest sannsynlig utgjøre de aller fleste av tilfellene i begynnelsen av januar.

– Men det er mulig at vi vil se en parallell spredning av deltaviruset samtidig.

På spørsmål om hvordan dette påvirker Helsedirektoratets råd til regjeringen om tiltak, svarer han:

– Hvilke tiltak som vil være nødvendige etter nyttår vil vi vurdere sammen med FHI når vi ser hvordan presset mot helsetjenesten utvikler seg.

Preben Aavitsland i FHI sier følgende til Avisa Oslo:

- Det er fortsatt belastningen på helsetjenesten som må begrunne eventuelle nye tiltak, uansett hvilken variant som står bak.

Flere innlagte koronapasienter

Antall innlagte pasienter i Oslo har økt de siste dagene. Tallene er likevel lavere enn før jul.

Totalt er det 109 innlagte koronapasienter på Ahus, Oslo universitetssykehus og de private sykehusene med avtale i Oslo.

Det er sju flere enn søndag, og 15 flere enn lørdag.

Økningen er likevel et lite stykke unna førjulstoppen, 17. desember. Da var 126 koronapasienter innlagt på Oslo-sykehusene.

Nasjonalt er det også en økning.