– Venstres Ola Elvestuen ber regjeringen gi et tydelig signal på at dette prosjektet blir gjennomført. Kan du gi det signalet?

– Ja, vi jobber for å få dette til, svarer olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

– Kan du garantere at prosjektet blir gjennomført?

– Jeg kan ikke garantere noe her og nå, men jeg mener dette er et prosjekt som bør gjennomføres – fordi det reduserer klimagassutslippene i Oslo og fordi utvikling av denne teknologien er viktig for at vi skal nå klimamålene. Det krever samarbeid for å få det til, og det er litt for tidlig for meg å si hvordan vi skal få til finansieringen. Men signalet fra meg skal ingen være i tvil om: Det er et utrolig viktig prosjekt.

Leit med avslag

Avisa Oslo intervjuer ministeren en snau uke etter at EUs innovasjonsfond avviste Fortum Oslo Varmes søknad om 1,8 milliarder. Det var kraftig tilbakeslag for karbonfangst på Klemetsrud avfall- og gjenvinningsanlegg – et prosjekt beregnet til å kunne kappe hele 14 prosent av Oslos klimautslipp.

– Jeg synes det var leit. Vi har satset veldig mye på at den støtten skulle komme. Derfor er det skuffende at prosjektet mister fart – særlig med tanke på at Fortum Varme har et gryteklart prosjekt, sier Persen.

– Avhenger gjennomføringen av støtte fra EU?

– Jeg synes det er litt for tidlig å si om det trengs en ny søknad til EUs innovasjonsfond i mars 2022 eller om det finnes andre finansieringsmåter. Men det skal vi raskt komme tilbake til.

Viktig prosjekt

– Er regjeringen villige til å øke statlige bevilgninger til dette prosjektet hvis byrådet ber om det?

– Vi har veldig god dialog med byrådet i Oslo – ikke minst i denne saken. Den dialogen skal vi fortsette å ha, men det er litt for tidlig for meg å si nøyaktig hvordan vi skal finansiere, gjentar minister Persen.

Olje- og energiministeren understreker samtidig at prosjektet er helt nødvendig.

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030. Samme årstall ønsker Oslo å bli en «tilnærmet utslippsfri by». Altså avhenger mye av at karbonfangst lar seg realisere.

Ser et kjempepotensial

Samtidig finnes det også et potensial for at Norge skal kunne bygge industri, skape arbeidsplasser og eksportere grønn teknologi. I lys av det, stiller Avisa Oslo følgende spørsmål:

– Frykter du at Norge ikke får mulighet til å være i forkant hvis man venter for lenge med karbonfangst på Klemetsrud? Eller er du likegyldig til om utviklingen skjer her eller andre steder?

– Nei. Jeg er ikke likegyldig til om det skjer her eller andre steder, konstaterer Marte Mjøs Persen.

Samtidig framhever Persen viktigheten av at EU har gitt penger til fire andre karbonfangs-prosjekter.

– Det viser at Europa synes det er viktig å satse på karbonfangst. Jeg tenker at jeg er enig at Klemetsrud-prosjektet kan ha overføringsverdi til andre anlegg i Norge, og det går an å se at det er teknologi som kan selges andre steder.

– Vi har også et kjempepotensial ute i Nordsjøen til å lagre store mengder med CO₂ – ikke bare fra store punktutslipp i Norge, men fra hele Europa. Så dette kan bli en viktig næring for oss med mange arbeidsplasser, men karbonfangst er særlig viktig for å nå nullutslipp, fortsetter olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.