Fredag holder Oslo universitetssykehus pressemøte om koronasituasjonen. Til stede er administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth, medisinsk direktør Hilde Myhren, leder for medisinsk klinikk Morten Mowé og overlege Oona Dunlop fra akuttmedisinsk avdeling.

De opplyser at koronasyke gjør at Universitetssykehuset i Oslo oppretter flere kohorter og avdelinger for covid-19-pasienter. Foreløpig har 28 sykepleiere blitt omdisponert fra side vanlige avdelinger for å jobbe ved de nyoppretta avdelingene.

– Dette er et resultat av kursinga vi har hatt det siste året, sier direktør Bjørnbeth.

Sykehuset har per nå 46 innlagte pasienter med korona. De har 15 pasienter på intensiv, hvorav 12 på respirator. De har 25 intensivplasser å gå på, opplyser Bjørnbeth.

Det er en økning av kapasiteten.

Nå skal sykehuset også opprette en ny type «mellomavdeling».

– Noen klarer seg fint med en sengepost med surstoff, andre må ha intensivbehandling. Men vi har sett behov for å opprette en slags mellomløsning. En sånn type behandling krever veldig mye personalressurser, sier Morten Mowé.

Mowé opplyser at OUS håper å kunne ha på plass seks slike plasser i løpet av neste uke.

Må ta ned drift

For å kunne oppbemanne på koronaavdelingene, må OUS ta ned drift på andre avdelinger. Driften på flere avdelinger vil reduseres med cirka 25 prosent.

– Dette er beklagelig, sier Bjørnbeth.

Kreftbehandling, all øyeblikkelig hjelp, psykiatri og rusbehandling og behandling av barn er prioriterte behandling og vil fortsette som normalt, opplyser Bjørnbeth.

Vaksinerer i påska

OUS har 24 000 ansatte. Sykehuset kommer til å fortsette vaksinering i påskeuka, og vil vaksinere ytterligere 3–4000 ansatte i løpet av påskeuka. Tall Avisa Oslo har fått fra Helse Sørøst viser at i løpet av uke 13 vil OUS ha fått nok vaksiner til å vaksinere 60 prosent av de ansatte på sykehuset.