– Det ville være dramatisk for den totale boligforsyningen i Oslo-regionen, og vil også ha påvirkning på boligprisene i Oslo. Det er fordi Bærum, og Fornebu spesielt, er en vesentlig del av boligreservene regionen har.

Daniel Siraj, konsernsjef i Obos, mener – ikke overraskende – at Fornebubanen for alt i verden ikke må stoppes. Obos er største grunneier på Fornebu, og har klare interesser i at banen bygges. I tillegg til boligene som allerede er bygget, har Obos planer om å bygge 7000 nye boliger i området.

De siste ukene, etter det ble kjent at kostnadene øker med enda flere milliarder, har det vært en het debatt om hvorvidt bygging av banen i det hele tatt skal fullføres. Sentrale politikere i både Oslo SV og Ap er usikre på om de vil stemme for forslaget som foreligger.

Obos-sjefen peker på at Oslo sliter med å planlegge mange nok boliger innenfor bygrensa, og at planene som ligger klare på Fornebu vil dekke deler av det skrikende behovet for flere boliger i regionen.

– På Fornebu finnes det en plan for detaljert utnyttelse. Det er lagt planer for finansiering av nødvendig sosial infrastruktur, og et samarbeid mellom grunneiere og kommunen. Alt er klart for å bygges bare banen er i gang, sier Siraj.

Mener boligprisene i Oslo kommer til å øke

Siraj mener kommunene i regionen, deriblant Oslo, må passe seg for å ikke gjøre dette til en prestisjekrangel om hvem som bidrar mest.

– Man må passe på ikke å gjøre dette til en kommunekamp. Bærum må ha respekt for at det er en vanskelig avveining for Oslo med tanke på ressursbruk, men Oslos politikere må ikke være blinde for at det faktisk er oslofolk som får dekket sitt boligbehov på Fornebu og at boligmarkedet i Oslo faktisk vil påvirkes, sier Siraj.

Equinor, Aker og Telenor er blant tech-gigantene som holder til på nettopp Fornebu. Daglig pendler tusenvis av osloborgere ut til arbeidsplassene i nettopp disse selskapene.

– Folk i vår region bor, jobber og flytter på seg i ulike kommuner. Da kan vi ikke gjøre dette til en kommunekrangel. Oslo er en internasjonal by, og det er en forutsetning for å være en internasjonal by at man kan flytte seg på en miljøvennlig måte. Investering i infrastruktur er i tillegg en del av at å styrke vår region sin konkurransefordel i kampen mot Bergen, Stavanger og andre som vil ta del i verdiskapningen av det vi skal leve av etter oljen, sier Siraj.

Obos-sjefen mener store deler av Oslos arealreserver er avhengige av banenettet som Fornebubanen vil gi. Han håper politikerne i bystyret ser det han kaller «det helhetlige bildet».

– Å ta bort planlagte boligprosjekter er krevende. Det vil gå utover oslofolk også, både de som reiser ut for å jobbe og de som først og fremst ønsker seg en bolig i nærheten av byen til en overkommelig pris.

Han mener samtidig at det ikke er noen tvil om at en eventuelt stopp av Fornebubanen vil legge ytterligere press på boligmarkedet i Oslo.

– Det blir ingen avlastning, og prisene vil stige enda mer.

Vil bidra med 1,9 milliarder

Obos har tidligere forpliktet seg til å bidra med 1,5 milliard inn i prosjektet. Forrige uke ble det kjent at Obos i tillegg vil legge 300 millioner ekstra på bordet for å sikre byggingen av Flytårnet stasjon på Fornebu. På spørsmål om det vil være aktuelt for Obos å bidra ytterligere økonomisk, svarer sjefen følgende:

– Vi har allerede forpliktet oss på 1,5 milliarder, men med en KPI-justering, så i takt med tiden som går vil det bli høyere. Med tillegg av de 365 millionene vi har sagt vi ytterligere kan bidra med om ønskelig så nærmer vi oss 1,9 milliarder kroner fra Obos alene som et utgangspunkt. En sjanse til grunneierbidrag av en slik størrelse til viktig kollektivinfrastruktur vil man neppe få igjen hvis det stopper nå, advarer Siraj.

– Jeg har troen til at politikerne ser det helhetlige bildet. Så må vi samtidig ha respekt for at det ikke er en lett beslutning å ta. Vi er villig til å ta vår del av det.

Partiene i Oslos bystyre møtes mandag for å blant annet diskutere Fornebubanen.

Av byrådspartiene er MDG, i likhet med Høyre, KrF og Venstre, positive til prosjektet. Men Avisa Oslo kjenner til at det er kritiske røster både i SV og Ap. Disse røstene mener at prosjektet har for liten nytte for byen som helhet. Dette argumentet er styrket etter at Majorstua stasjon ble lagt på is.

Det gjør at det er usikkerhet knyttet til hvorvidt utbygging av Majorstua stasjon vil kunne gi økt T-banekapasitet i resten av systemet, noe byrådsavdelingen til miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) i øyeblikk jobber med å undersøke muligheter for.

En endelig avgjørelse tas trolig i juni.