Denne måneden ble det klart at KPMG skal granske Obos sitt salg av en boligblokk til et utleieselskap, og at familien til boligdirektøren i Obos ble utleieinvestor. Vi håper dette arbeidet også kan utrede hvordan beslutninger tas i Obos. Vi ser en systematisk mangel på struktur og prosesser for eierstyring. I stedet er dette erstattet med aktiv motarbeidelse med konsernsjefen i spissen.

Et konkret og dagsaktuelt eksempel er Våronnveien 17 på Manglerud, en tomt som har stått og forfalt i 12 år. Dette er typisk Obos-land hvor samtlige er Obosmedlemmer, som våre ti borettslag med over to tusen enheter og langt flere medlemmer.

I 2019 skrev vi et leserinnlegg og inviterte konsernsjefen til oss. Her presenterte vi hva slags behov vi har på Manglerud. Kort fortalt trenger vi store leiligheter for at barnefamilier blir boende, dette er viktig for et stabilt bomiljø. Det skal heller ikke bygges høyere enn eksisterende bebyggelse for å ivareta nærmeste naboer.

Resultatet av møtet ble ikke slik vi hadde forventet. I stedet for ytterligere dialog, snudde konsernsjef Siraj seg rundt. Han engasjerte seg personlig i lobbyvirksomhet mot politikerne i bystyret for å vinne gjennomslag for sine eksisterende planer og et ruvende «signalbygg» med mange små leiligheter, stikk i strid med våre interesser.

Heldigvis hørte politikerne på innbyggerne på Manglerud, og Obos sine planer ble stanset.

Obos er en av Nordens største boligbyggere og er eid av sine nær en halv million medlemmer. Både på grunn av det store antallet eiere og ikke minst antall boliger som Obos allerede har bygd, eksempelvis i Oslo, er det naturlig at mange nye boligprosjekter vil ha direkte innvirkning på eksisterende eiere, deres leiligheter, bomiljø og lokale behov. Man skulle derfor tro at Obos, som en profesjonell aktør, har grundige og gode prosesser som sikrer medvirkning og at eksisterende eieres interesser blir ivaretatt.

I realiteten behandles eierne kun som enkeltindivider som tilbys medlemsfordeler som forkjøpsrett, billigere bank eller forsikringsprodukter. Det virker som Obos utnytter at de gjennomfører prosjekter hvor kun en mindre del av eierne til enhver tid har interesser. Samlet sett gjør dette at eiernes stemmer blir pulverisert, selv om dette er gjentakende prosesser som over tid vil påvirke majoriteten.

Hovedmålet til Obos er uttalt som å «bygge gode boliger til medlemmene våre». Det virker ikke som de har tatt inn over seg at dette ikke er en engangsaktivitet for selve nybygget, men også inkluderer et ansvar i å sikre at disse boligene er gode når de igjen bygger nytt på nabotomta. Her ligger det et stort ansvar på en aktør som Obos. Ivaretas dette, så vil de i langt større grad ivareta eiernes interesser og selskapets formål.

– Det er viktig at alle blir hørt på en skikkelig måte. Vi kan ikke være en bølle som bare presser ting gjennom, sa Konsernsjef Siraj til Estate Nyheter i 2020.

Likevel er det nettopp slik vi opplever Obos.

Det er riktig at Obos tidligere har hatt dialog med det nærmeste borettslaget til prosjektet på Manglerud. Dette har i hovedsak vært forsøk på å bygge, selge og deretter overføre boligene med fellesgjeld, eller å koble seg på deres vannbårne anlegg uten noen form for bidrag. Heldigvis har dette borettslaget et dyktig styre som enkelt har kunnet avfeie slike kreative forslag. Det er nærliggende å tenke at det ikke er første gang slike fremstøt er gjort av Obos overfor andre eiere, uten å vite utfallene av disse.

I 2021 har Obos igjen startet ny planprosess med nye forslag for tomten. Nok en gang har vi ikke hørt noe fra Obos. De tviholder på å bygge høyere enn omkringliggende boliger og en langt større grad av små enheter. Fortsatt har Obos innlemmet grøntarealer som er privat grunn, eid av Oboseierne i nabo-borettslaget, som prosjektets eget grøntareal. Det blir til og med brukt i reklame for prosjektet.

Det er et paradoks at planmyndigheter og politikere har et langt større fokus på medbestemmelsesrett med et større antall innbyggere og interesser, enn det Obos har med sine egne eiere. Obos går stikk motsatt vei og viser ingen vilje til å bevare sine eksisterende eieres interesser.

Vi forventer at Obos tar grep og sikrer god eierstyring, og arbeider etter formålet om gode boliger for alle sine eiere og medlemmer. Det blir spennende å se om eierne og medlemmene av Obos på Manglerud nok en gang må kjempe mot styret og konsernsjef om planene for Våronnveien 17.