– Vi ser tegn på et roligere marked og utflating av prisene, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding.

For første gang på elleve måneder gikk prisene på brukte Obos-boliger i Oslo ned i mars og april.

– Prisutviklingen i mai ble en del svakere enn vanlig for denne måneden. Vi må tilbake til 2017, da prisene i Oslo falt en god del, for å finne svakere prisutvikling i mai. Sammen med prisfallet i mars og april tyder dette på at markedet i hovedstaden har roet seg ned. Det er en ventet og ønsket utvikling etter kraftig prisvekst gjennom fjoråret og starten på dette året, sier Monsvold.

Prisene på Obos-boliger falt med 1,2 prosent fra februar til mars.

På landsbasis steg Obos-prisene med 0,6 prosent i mai, mens de har økt 13 prosent de tolv siste månedene.

Normal aktivitet i mai

Ifølge Obos var det uvanlig mange omsetninger av Obos-boliger i Oslo i april, og aktiviteten holdt seg også godt oppe i mai.

I maimåned i år ble det omsatt omtrent like mange boliger som snittet for mai de fem siste årene. Sammenlignet med mai i fjor var økningen 8 prosent, men det må ses i lys av at omsetningen da var lavere enn vanlig på grunn av usikkerhet knyttet til koronautbruddet.

Kvadratmeterprisen på boligene var i mai 75.427 kroner i Oslo-området og 65.062 kroner på landsbasis.

– Som forventet

Daglig leder Hans Anders Skjølberg i Obos Eiendomsmeglere mener mai ble omtrent som forventet:

– Vi opplever at markedet er i ferd med å bli normalisert, med en god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Omsetningstiden er fortsatt rask, med ni dager i snitt. Og oppdragsinngangen er opp 22 prosent i mai målt mot samme måned i fjor, sier han.

Prisene flater ut

Sissel Monsvold tror boligprisene vil holde seg omtrent på dagens nivå i sommer og kanskje falle noe utover høsten. Det er i tråd med det som er normalt for sesongen.

– Det synes å være bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter boliger nå. Samtidig tror vi effekten av rentenedsettelsene i fjor er bortimot tatt ut. Det nærmer seg også renteoppgang, noe husholdningene har fått med seg. Trolig kommer det første rentehoppet i desember, men september kan ikke utelukkes, sier hun.