Obos-prisene har i snitt økt med 3,5 prosent i januar i perioden 2004-2021. De tolv siste månedene har Oslo-prisene steget 6,7 prosent, mens på landsbasis har de økt 6,1 prosent.

Prisene steg også mye i januar og februar i fjor, men deretter var det stillstand eller fallende priser store deler av fjoråret.

– Det er bekymringsfullt med så sterk prisvekst som vi fikk i januar, særlig for de som skal inn i boligmarkedet for første gang. Samtidig må de månedlige svingningene, og særlig slike store prishopp, tolkes med varsomhet, sier Monsvold.

Lavt tilbud av boliger

Det har den siste tiden vært langt flere kjøpere enn selgere i boligmarkedet i Oslo. I januar var kvadratmeterprisen for brukte Obos-boliger 77.503 kroner i Oslo. Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

– Vi må tilbake til januar 2016 for å finne færre omsatte boliger i Oslo i januar. Sammenlignet med snittet for januar i perioden 2016 til og med 2021, var nedgangen 18 prosent. Tilbudet av boliger i hovedstaden er for lavt, dermed drives prisene opp. Det er stor interesse for å kjøpe leilighet i nye boligprosjekter om dagen, noe av grunnen til dette kan være at det er såpass få brukte boliger ute i markedet, mener Monsvold.

Andelen som brukte forkjøpsretten i Oslo var på 31,2 prosent. Monsvold sier at det er en markant økning fra desember i fjor, men samtidig betydelig lavere enn i januar 2021.

Stor sannsynlighet for flere rentehevinger

– Selv om prisveksten ble svært sterk i januar, tror vi markedet vil dempe seg utover året, og da spesielt når renteøkningene begynner å bite.

Norges Bank har signalisert at det kommer tre rentehevinger i år. Og det kan bli flere.

– Sannsynligheten for en fjerde renteheving øker nå som samfunnet i går mot full gjenåpning. Lav ledighet, økt inflasjon og raskere oppgang i internasjonale renter kan gi flere rentehopp enn tidligere varslet.

Monsvold tror året vil ende med en boligprisvekst på rundt tre prosent i Oslo, samlet sett.

– Lav ledighet og utsikter til høyere lønnsvekst vil motvirke et større prisfall som følge av økt rente. Fortsatt tilbudsunderskudd trekker også prisene opp, men vi forventer at det vil komme flere boliger ut i markedet i tiden framover. Det vil kunne bidra til et bedre balansert marked enn vi har akkurat nå.

Hett bruktmarked

Hans Anders Skjølberg, administrerende direktør i Obos Eiendomsmeglere, forteller om et hett bruktmarked i Oslo om dagen med mange på visning og aktive budrunder.

– Det er selgers marked om dagen, og meglerne våre opplever en tendens til at mange kjøper ny bolig før de har solgt den de har. Vi finner støtte for dette i oppdragsinngangen som har vært god siste del av januar. Omsetningshastigheten i Oslo nå er nede i ni dager, det er et tegn på hett marked, mener han.