Det stormer rundt Obos. Boligbyggelaget har som formål å bygge gode boliger til medlemmene sine. Men tidligere i vår kunne NRK avdekke at Obos hadde solgt en boligblokk på Ulven til et utleieselskap fremfor til medlemmene.

Salget har vakt sterke reaksjoner. Bare i løpet av den siste uka har Facebook-gruppa «Et medlemsstyrt Obos» fått over tusen nye medlemmer.

– Vi ønsker å dyrke frem en levende debatt om hvordan Obos skal styres. Personlig synes jeg Obos har opptrådt på en lite tillitvekkende måte. Hadde Obos hørt på medlemmene sine, hadde de kanskje unngått å havne i det uføret de nå er kommet i, sier Benjamin Endré Larsen.

Beboerne på Manglerud. Obos kjører over eierne sine

Møte torsdag

Larsen er initiativtaker til den raskt voksende Facebook-gruppa. Gruppa startet opprinnelig som en reaksjon på at Obos engasjerte seg i utbyggingen av den såkalte Vestkorridoren, eller ny E18 fra Lysaker til Ramstadsletta.

Les også

Adalone (45) har funnet drømmeleiligheten. Bli med inn i Oslos Venezia

Bråket rundt Ulven-salget førte til at Facebook-gruppa nylig endret navn. Torsdag skal de møtes for å legge en felles slagplan. Larsen har selv bakgrunn fra SV, blant annet som byrådssekretær. Han understreker at folk fra mange forskjellige partier og med ulik bakgrunn er representert.

– Jeg tror det er like mange meninger som folk i gruppa, men jeg har inntrykk av at vi er enige om én ting: Medlemsdemokratiet i Obos må styrkes, sier han.

Obos har over 500 000 medlemmer, og engasjementet blant dem har neppe alltid vært på topp?

– Jeg tror det siste året har vært en viktig vekker for mange. Samtidig har ledelsen i en medlemsorganisasjon ansvar for å aktivt dyrke fram en debatt om hvordan Obos skal styres.

– For vanlige folk

Obos skal ha generalforsamling i juni, og Larsen sier det er stor bekymring blant medlemmene om de vil bli sett og hørt. Larsen har nå kontaktet Obos-ledelsen og bedt om et møte med Facebook-gruppa om den praktiske gjennomføringen av generalforsamlingen.

– Uavhengig av hva som skjer, tror jeg flere medlemmer vil engasjere seg fremover.

– Hva skal Obos være i fremtiden?

– Personlig mener jeg Obos bør være en aktør som bygger boliger som er mulig å kjøpe for vanlige folk. Obos har stor makt og bør forvalte den på en måte som skaper sosial og bærekraftig byutvikling.

I en e-post til Avisa Oslo skriver Obos følgende: «At våre medlemmer engasjerer seg er bare positivt og styreleder i Obos vil innen dagen i dag ta kontakt for å avtale et møtetidspunkt.»