Nærmere ett tonn kokain er funnet hos fruktgrossisten Bama i Oslo, melder VG.

– Vi kan ikke si noe helt sikkert om størrelse. Det er snakk om 800–900 kilo kokain, og at det er muligens noe større enn det forrige beslaget i slutten av mars. Det er snakk om betydelige verdier, sier Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt til Avisa Oslo.

Det skal være Norgeshistoriens største beslag. Beslaget skal være gjort i banankasser i Groruddalen.

– Vi ble varslet av ansatte ved Bama om noe som kunne være narkotika, sier Metlid.

Beslaget er nå hos politiet.

– Det er naturlig å se om det har en sammenheng med forrige beslag. Det har noen andre likhetstrekk. Også denne lasten har opprinnelse fra Sør Amerika og Ecuador.

Ingen er pågrepet. Politiet har heller ikke noen mistenkte i denne saken, opplyser Metlid. Flere store, lignende beslag og operasjoner har blitt gjort i Europa den siste tiden.

– Vi holder alle muligheter åpne. Vi tenker at det er mulighet for at noe har gått galt, sier Metlid og fortsetter:

– Det er en sterk hypotese at det kan ha vært ment for et annet marked, til en annen Europeisk havn.

Politiet samarbeider tett med tolletaten og internasjonalt politi og toll i denne saken.

– Det er ingen tvil om at dette er organisert kriminalitet. Vi etterforsker dette nå og ser på sammenhenger med forrige beslag og andre beslag.

– Hva tenker du om at disse leveransene havnet i Oslo?

– Oslo er et nav for illegal og legal handel i Norsk sammenheng. Det er sånn sett ikke helt overraskende at det har blitt sendt via Oslo.