(Nettavisen)

Det har blåst heftig rundt Oslo-skolen det siste året. Etter direktør Marte Gerhardsen tok over Utdanningsetaten ble det lovet kutt i direktører. I stedet har både antallet direktører og lønnsnivået økt.

Samtidig har det kommet kritikk fra vestkantskolene for at de får mindre penger per elev. Høyre-politikere mener det går feil vei med skolen. Det rødgrønne byrådet har imidlertid avvist dette.

I en kronikk i Aftenposten fortalte byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marthe Thorkildsen (SV) at det ikke er riktig at det går dårlig med Oslo-skolen.

I Dagsavisen skrev to Ap-politikere at det var en «spekulativ svertekampanje» fra partiet Høyre om dårligere resultater i skolen.

I januar slo også byrådslederen på stortrommen og skrev: «Høyres argumentasjon om at alt var bra mens Høyre styrte, og alt er i fritt fall mens Ap, SV og MDG sitter ved makta, er fordummende».

– Går feil vei

Men i et internt seminar med Utdanningsetaten og alle rektorene i Oslo-skolen, kommer det frem at etaten selv innrømmer problemer i Oslo-skolen.

– Utviklingen for guttene går virkelig feil dette året, sier divisjonsdirektør Brynhild Farbrot i videoen Nettavisen har tilgang på.

Hun legger også til at hun er bekymret for utviklingen, og ber rektorene komme med tiltak. Direktøren innrømmer også at «tilbakegangen er større enn nasjonalt».

Les mer: MDG-topper vil forby kjøttreklame: – Virkelighetsfjern ekstremisme

Andelen elever under den såkalte «kritiske grensen», hvor man sliter på en rekke parameter har også økt i enkelte kull de siste årene.

Direktøren er også tydelig på at rektorene må ta tak i de fallende resultatene, og komme med forslag til hvordan det skal forbedres.

Også i Elevundersøkelsen, som spør elever om hvordan de har det på skolen – og hvordan de faglig klarer seg – er det dystre tall.

Antallet som sier de sjelden eller aldri klarer å gjøre leksene de får, har økt. Det samme gjelder gruppen som «noen ganger» ikke greier å gjøre leksene. Antallet som alltid eller ofte får lekser de greier, synker.

– Det bekymrer meg at 3 prosent får de til sjelden eller aldri, og 15,4 prosent sier noen ganger. Her har vi en jobb å gjøre, sier Farbrot i videoen.

– Avslørende

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) sitter i Utdannings- og forskningskomiteen. Hun mener videoen er avslørende.

– Dette er avslørende. Raymond Johansen og Inga Marte Thorkildsen har brukt flere måneder på å skryte av elevresultater som går feil vei, og anklage alle som er bekymret for svartmaling. Jeg er glad for at i hvert fall noen i Oslo kommune tør å være forfriskende ærlig, sier Tybring-Gjedde til Nettavisen.

– Det er påfallende at Thorkildsen skyver resultatene til de eldste elevene foran seg. Selvfølgelig gjør de eldste elevene det godt. De har gode grunnleggende ferdigheter etter å ha vært elev i Osloskolen over mange år. Men Thorkildsen vet like godt som meg at kunnskapshull og manglende mestring de første skoleårene har en tendens til å forsterke seg når de yngste elevene blir eldre, sier hun.

– Hva bør gjøres?

– Byrådet har nedprioritert basisfagene norsk og matematikk, og planlegger for store kutt i Osloskolen de neste årene. Skoleledere i Oslo forteller at det er mindre fokus på elevenes læring og at de får dårligere oppfølging og støtte. Mobbeombudet og Elev- og læringombudet har sendt inn et varsel om at elevenes rettigheter brytes, og at det har blitt større forskjeller mellom Oslos skoler. Koronapandemien kommer på toppen av dette. Dyktige lærere, rektorer og elever gjør så godt de kan, men de står mer alene uten støtte, sier Høyre-politikeren.

Les mer: Ros fra uventet hold: - Ikke lett å være Raymond

– Utrolig trist

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) mener det er «utrolig trist» at enkeltresultater brukes politisk.

– Jeg er ikke opptatt av å drive en politisk konkurranse om detaljer, jeg synes skolene fortjener bedre. Vi kan ikke bare være opptatt av det som kan måles, og vi må forstå at en del av det som måles ikke forteller hele sannheten, sier Thorkildsen til Nettavisen.

Ifølge byråden er resultatene stort sett gode i skolen.

– Jeg synes det er utrolig trist og urettferdig, både for skolenes ansatte og for elevene, at enkeltresultater som viser marginale endringer fra et år til et annet brukes til å undergrave Osloskolens kvaliteter inn mot en valgkamp. Elever og lærere fortjener ros for fantastisk innsats i krisetid, og at vi politikere står sammen om nødvendige løft for å motvirke langtidseffekter av pandemien, sier hun.

Les mer: – Burde du ikke melde deg til politiet, Erna?

Tybring-Gjedde slår tilbake og mener Thorkildsen tyr til «politikertriks».

– Det er klassisk politikertriks å late som at kritikk mot ansvarlige politikere er det samme som kritikk mot elever og lærere. Det burde Thorkildsen holde seg for god for. Nettopp fordi elever og lærere gjør en fantastisk jobb, fortjener de en Utdanningsetat og en politisk ledelse som følger opp og støtter dem. I stedet velger Thorkildsen å overse at flere Oslo elever faller etter og at forskjellene blir større. Det synes jeg er trist.

Les også: Kjetting-Jan sjokkert av Høyres skatteforslag: – Jeg måtte ta meg en skarp whiskey

Også Brynhild Farbrot, som holder presentasjonen i videoen, sier det er viktig å sette sitatene i riktig kontekst.

– Det jeg sier i videoen må settes inn i kontekst. I begynnelsen av februar mottok Utdanningsetaten tildelingsbrevet fra byrådsavdelingen. I brevet presiseres mål og føringer for UDEs arbeid i 2021. I den anledning arrangerte vi to digitale møter for skolelederne våre. Jeg holdt en halvtimes innledning på ett av disse møtene. Der valgte jeg å rette fokus mot resultater som har sammenheng med målene i tildelingsbrevet, sier Farbrot til Nettavisen.