(Nettavisen)

Oslo Høyre krever full stans i den pågående planprosessen for et nytt dobbeltspor i Kværnerdalen på Oslos østkant.

- Det vi ønsker er at Bane Nor skal ta en fot i bakken, og at de ikke går videre med reguleringsprosessen før de har sett på alternativene for å få et lokk over jernbanelinjene, sier bystyrepolitiker Nikolai Øyen Langfeldt (H) til Nettavisen.

Langfeldt hevder at Bane Nor, som har ansvaret for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen, bare har lukket øynene for bedre løsninger for lokalbefolkningen. Han mener et lokk vil øke livskvaliteten til naboene, særlig med tanke på støy.

- Planene slik de foreligger nå, vil jo få store konsekvenser for hele bydel Gamle Oslo, ikke minst for de som bor mellom jernbanesporene, advarer Langfeldt.

Se Bane Nors tilsvar lenger ned - som lover delvis lokk.

Les også: De borgerlige partiene krever bygging av omstridt E6-tunnel: - Oslo-byrådet svikter

- Ny runde på tegnebrettet

Bakgrunnen for jernbaneutbyggingen, er at dagens enkeltspor på stedet er en flaskehals for togtrafikken inn og ut av Oslo S for flere banestrekninger, deriblant Gjøvikbanen.

- Når Bane Nor ikke engang har sett på alternativet om å bygge et slikt lokk, så bør den politiske bestillingen være å ta en siste runde innom tegnebrettet, og så komme tilbake til oss, sier Langfeldt, som håper de får bystyret med seg på kravet.

Han vedgår samtidig at forslaget vil koste en del penger.

- Dette kommer jo med eventuelle kostnader, så det er for tidlig å konkludere med om man skal bygge et lokk eller ikke, men man må se på muligheten, sier han, som ikke legger skjul på hvem han mener bør ta regningen:

- Når man skal fjerne en flaskehals mellom hovedbanen og Gjøvikbanen, så mener vi at det er et nasjonalt anliggende å finansiere et slikt lokk, sier Langfeldt.

- Byrådet har sovet

Høyre-politikeren mener heller ikke byrådet har fulgt helt med i timen.

- Reguleringsplanen skal til bystyret i løpet av de neste månedene, og vi synes det er pussig at det er kommet så langt uten at noen i verken plan- og bygningsetaten eller byrådet som har sagt «vent litt, her kan vi risikere å gjøre det mye verre for et helt nabolag», sier Langfeldt, og legger til:

- Jeg tror byrådet har sovet litt i timen, og blir overrasket over at reguleringsplanen plutselig ligger på byrådens bord.

- Men er dere enig i at det er behov for utbedringen?

- Absolutt, det vil være kjempeviktig for jernbaneforbindelsen i hele Oslo-regionen, så det må man gjøre. Det er ingen tvil om at det oppleves som en flaskehals i dag, så spørsmålet er om man skal ha litt is i mange og ivareta naboene i området og samtidig få kapasitetsøkning på jernbanen, sier han.

Prosjektet betyr også at flere eldre hus på Kværnerdalen må rives, og naboene har protestert og er fortvilet.

- Det forteller noe om omfanget av dette prosjektet, og hvor mange uavklarte spørsmål det er. Jeg skjønner veldig godt lokalbefolkningen, her har man et prosjekt som kanskje har gått litt under radaren for mange i lang tid, sier Langfeldt.

- Bryter flere krav

Bydelspolitiker Tjeran T. Vinje (H) i bydel Gamle Oslo, mener det er flere grunner til at prosjektet må stanses.

- Planen må stanses fordi de bryter mot statens krav til kvalitetssikring, de bryter med bystyrets føringer om støyskjermende tiltak og de bryter med EØS-regelverk og løfter til befolkningen, hevder Vinje overfor Nettavisen.

Han mener statens krav om kvalitetssikring brytes fordi prosjektet har en kostnadsramme på 750 millioner kroner, og at saken da skal behandles av Stortinget - og ikke bystyret.

Og om det ikke blir et sammenhengende lokk over jernbanelinjene, ved at hele strekningen legges under bakken, mener han Bane Nor må utrede en alternativ trasé.

- Bane Nor har ikke gjort grunnleggende utredninger, hevder han, og påpeker at området som blir berørt, er tett befolket og ligger i en dal.

- Det gjør at støyutfordringer blir ekstra prekært. Lyden som kommer fra økt trafikk og spesielt godstrafikk berører mange beboere. Oslo vil miste et helt nabolag med verneverdige hus, med uerstattelig historisk verdi, sier Vinje, og legger til:

- Nå er tiden for å trekke i nødbremsen.

Bane Nor: - Det blir noe lokk

Bane Nor mener imidlertid at de har lyttet til lokalbefolkningen, og sier de vil lage et lokk over deler av jernbanestrekningen.

- I det siste forslaget, som vi håper politikerne i Oslo vil vedta, har vi hørt på innbyggerne og foreslår at de to nye sporene ligger under et 175 meter langt lokk og det blir et flott grøntområde som alle kan bruke, sier kommunikasjonsrådgiver for prosjektet i Bane Nor, Stine Strachan, til Nettavisen.

Hun forteller at de har sett på mange forskjellige muligheter for hvor og hvordan sporet kan gå, og hva det vil bety for de som bor i nabolaget.

- Det er viktig for oss at dette blir så bra for lokalbefolkningen som det kan, samtidig som det løser problemet med flaskehalsen inn til Oslo, sier Strachan.

Men et større lokk, som også dekker dagens jernbanespor og er det Høyre krever utredet, vil de ikke bygge.

- Vi har sett nøye på om det er mulig med større lokk som også dekker de sporene som er der i dag. Det går dessverre ikke. Grunnen til at det blir bedre med lokk bare over ett av de nye sporene er at da blir det ikke en stor mur mellom Kværnerbyen og Vålerenga, begrunner hun.

- Alternativt en mørk tunnel

Strachen viser blant annet til at de ikke får laget gang- og sykkelvei i området med et sammenhengende lokk over jernbanelinjene.

- Gang- og sykkelvei tror vi blir bra for bydelen og vil gjøre at at området ikke blir lukket, men blir mye brukt. Slik vi foreslår nå betyr det i praksis at ungene fra Vålerenga og Kværnerbyen kan leke med hverandre uten å måtte gå rundt hele området; de kan sykle til hverandre og til skolen på gang- og sykkelveien i den nye parken. Alternativet ville vært en lang, mørk tunnel, sier hun.

Hun understreker at de har vurdert å bygge et større lokk.

- Vi har vurdert nøye å bygge et større lokk og har skrevet om dette i oppsummeringen av innspill til planprogrammet. Oslo kommune fastsatte planprogrammet og var enige i at et stort lokk ikke ville fungere i dette området, sier Strachen.

Les også: Fabian Stang mener trikken bør skrotes: - Jeg tror folk ville fått sjokk

Byrådet: - Vi sover ikke

Byrådet avviser også at de har sovet i timen.

- Vi sover ikke i timen og jobber med saken. Senest i dag hadde jeg møter med lokale beboere som har engasjert seg, svarer byråd for byutvikling i slo, Arild Hermstad (MDG), i en kommentar til Nettavisen.

Bakgrunnen for jernbaneprosjektet er et ønske om å effektivisere jernbaneinfrastrukturen, noe Bane NOR mener er en forutsetning for utnyttelse av n jernbanetunnel gjennom Oslo.

«Bane NOR skal øke kapasiteten på de tre banene som går forbi Brynsbakken i dag; Gardermobanen, Gjøvikbanen og Hovedbanen. Dette skal vi blant annet gjøre ved å bygge to nye spor. Ved å legge til rette før økt kapasitet nordover ut av Oslo forbereder vi oss på de økte transportbehovene som følger av befolkningsveksten i og rundt Oslo», skriver Bane Nor på sine nettsider.

Det påpekes at Brynsbakken har lenge vært en flaskehals for trafikken inn og ut av Oslo S på Gardermobanen, Gjøvikbanen og Hovedbanen.

«Siden slutten av nittitallet har disse tre banene kjørt på fire enkle spor forbi Brynsbakken, noe som begrenser kapasiteten», påpekes det videre.

Byggestart er satt til 2023, og ferdigstillelse skal etter planen være i 2025.