Sporveien skal kjøpe inn nye vognsett som skal kjøre på T-banenettet når Fornebubanen etter planen åpner i 2027.

Nå viser det seg at kun to av de nye vognene er klare til åpningen.

– Det betyr at vi vil få et svakere tilbud med færre vogner enn om vi hadde hatt hele vognparken på plass. Det er først når vi har alle vognene på plass og tilgjengelige for kjøring i T-banenettet at vi får et fullverdig t-banetilbud med Fornebubanen inkludert i resten av T-banenettet, sier Torgeir Kristiansen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunn i Sporveien, til Avisa Oslo.

Onsdag kveld skal bystyret vedta kostnadsrammen for kjøpet av de nye vognene. Det kan koste så mye som 3,6 milliarder kroner.

– Samtidig er vi svært glade for at bystyret nå fatter vedtak om kjøp av vogner og dermed legger til rette for økt satsing på T-banen i årene fremover. Flere T-banevogner, sammen med ny grenbane til Fornebu, utbygging av Majorstuen T-baneknutepunkt og nytt CBTC-signalsystem, sørger for at T-banen blir førstevalg for enda flere reisende. De nye vognene gjør at Sporveien vil kunne levere mer kapasitet og enda høyere kvalitet til flere passasjerer, samtidig som vi bidrar til en mer bærekraftig byutvikling, sier Kristiansen.

Ønsker 29 nye vognsett

Sporveien har pekt på et behov for 29 nye vognsett. Byrådet ønsker derimot at man i første omgang kun kjøper inn 20 nye vognsett, med opsjon på ytterligere ni vognsett.

De peker på at det er usikkert hvordan fremtidens reisevaner vil utvikle seg etter pandemien. I tillegg peker de på at den økonomiske situasjonen i Oslopakke 3 er uavklart. Pakken reforhandles i disse dager.

I tillegg til byggingen av Fornebubanen, skal det installeres et nytt signalanlegg på T-banen. Det skal sørge for at det er mulig å kjøre flere avganger. I tillegg planlegges det ny Majorstuen stasjon og ny sentrumstunnel for T-banen.

Ruter har beregnet det kortsiktige behovet for 29 nye vognsett. På lengre sikt, med ny Majorstuen stasjon og ny sentrumstunnel, trengs det 39 nye vognsett.

Spørsmålet er også om hvor mange vognsett man har råd til.

– Finansieringen strekker ikke til, og det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til reisemønsteret. Vi håper å få på plass finansieringen i Oslopakke 3-forhandlingene. Målet er å få på plass det vi trenger for å finansiere 29 vogner, men det vet vi ikke ennå. Spørsmålet er om vi er villige til å ta den risikoen, sa Sirin Hellvin Stav, MDGs byråd for miljø og samferdsel, i utvalgsmøtet.

Blir utsatt

«I byrådets bestilling av forprosjekt la byrådet til grunn at vognene skal leveres til åpningen av Fornebubanen. Forutsatt at Fornebubanen ferdigstilles som planlagt i 2027, viser forprosjektet at ikke alle vognene vil kunne leveres til åpningen», heter det i sakspapirene lagt frem for bystyret.

Sporveien presenterte saken i samferdsels- og miljøutvalget for to uker siden. Der opplyste de at det kun vil være to nye vognsett i Oslo om Fornebubanen etter planen åpner i januar 2027.

– Ideelt sett skulle vi hatt alle, slik at vi kunne hatt fullt tilbud. Dette vil påvirke det øvrige tilbudet negativt, sa Anders Rygh, administrerende direktør i Sporveien T-banen under utvalgsmøtet.

Han la til:

– Vognbehovet er 29. Det er det som er anbefalt for å løse de utfordringene som er og få det tilbudet som er riktig. 20 er knyttet til hva som er avsatt av finansiering i Oslopakke 3 så langt. Det er en løsning som løser et tilbud på Fornebubanen, men vi trenger de ytterligere ni for å løse andre kjente behov og CBTC (nytt signalsystem).