Planene for det nye sykehuset på Gaustad er kommet langt. Vi som er brukere og pasienter har ventet lenge på et nytt og moderne sykehus som har en standard som fører oss inn i framtidens medisinske verden. Det var lenge det samme for oss hvor sykehuset skulle ligge, men nå er valget tatt og en omkamp om Ullevål, vil sette hele prosjektet mange år tilbake.

Den tiden har vi ikke lenger.

Kvinslandutvalget konkluderte med at beredskapsplaner mot pandemier var fraværende da koronaen traff oss. I påsken ble åtte pasienter smittet på Radiumhospitalet. Seks av dem lå på 4-mannsrom. En liknende episode skjedde på ortopedisk sengepost på Ullevål i februar/mars hvor man også måtte benytte flersengsrom. I alt 17 pasienter og 24 ansatte ble smittet. En av disse pasientene døde som følge av covid-19 smitten.

Et av de beste smitteverntiltak vi har, er enerom med eget bad og toalett. Hvor mange slike kan man konvertere den gamle bygningsmassen på Ullevål til? Her måtte man også ha bygget mange nye og høye bygg for å få plass til et samlet sykehus. Uten eksisterende planer vil dette ta ytterligere 15–20 år før vi får erstattet de gamle byggene på Ullevål. Nye pandemier kommer. De venter ikke på oss, men vi kan komme dem i møte ved å bygge raskt og med høy kvalitet på smittevern. Nye viruspandemier må vi være forberedt på og multiresistente bakterier lever vi med hele tiden og vi har derfor bare tiden og veien. Å realisere de sykehusplaner som foreligger for Gaustad og Aker i dag raskest mulig, gjør oss langt bedre rustet til å møte framtidens pandemier og dagens virkelighet med multiresistente bakterier.

Erna Hogrenning
Leder Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus HF