Det er Helse- og omsorgsdepartementet som legger de omstridte planene ut på høring på vegne av Kommunaldepartementet, skriver NRK.

Planene innebærer at Ullevål sykehus legges ned, noe som har møtt stor motstand, blant annet i fagmiljøer og i Oslo kommune.

1. april avgjorde regjeringen at utbyggingen av sykehus på Gaustad og Aker skal gjennomføres via statlig reguleringsplan og bygges ut som planlagt.

I høringsbrevet skriver Helsedepartementet at nye sykehusbygg mellom dagens Rikshospital og gamle Gaustad sykehus er justert for å møte protestene fra Riksantikvaren. Høringsfristen er 8. juli.