Saken oppdateres.

Torsdag varslet regjeringen en rekke lettelser i koronareglene som ble innført i midten av desember.

I tillegg til blant annet en rekke lettelser for skoler, barnehager, studenter og idretten og gjenåpning av alkoholservering til klokken 23, endrer regjeringen også karanterereglene.

Formålet er at testing skal kunne erstatte karantene i mye større grad, informerte statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen.

– Disse endringene vil bidra til at flere kan leve normalt, selv om det er mye smitte i samfunnet, fortsatte han.

Testing og smittesporing legges i større grad til den enkelte

Regjeringen gjør endringer i TISK-strategien – testing, isolering, sporing og karantene – som innebærer at kommunale ressurser til TISK fremover, skal brukes der konsekvensen av smittespredning er størst.

– Dermed kan kommunene prioritere ressursene til utbruddshåndtering i helse- og omsorgstjenesten og til smittesporing blant sårbare grupper og ubeskyttede miljøer, som for eksempel brukere i omsorgstjenesten og personer med høy risiko for sykdom, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding torsdag.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier dagens TISK-strategi er, og har vært, ressurskrevende for kommunene.

– Vi ønsker å få på plass en mer bærekraftig og dynamisk strategi som tilpasses pandemiens utvikling og vaksinasjonsdekningen i befolkningen. Vi går derfor over til at arbeidet med testing og smittesporing i større grad legges til den enkelte. For at de som er smittet skal kunne gjennomføre dette, må de få god og enkel informasjon om hva smittesporing innebærer og hva man bør gjøre. Dette har etatene allerede fått oppdrag om å utarbeide, sier Kjerkol.

Endrer karantereregler

Regjeringen følger også opp Folkehelseinstituttet (FHI) sin anbefaling om å oppheve reglene om smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede.

Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede oppheves torsdag 13. januar kl. 24.

Helse- og omsorgsdepartementet skriver at personene anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten. I tilleg anbefales "god symptomobservasjon" i ti døgn.

– Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg, heter det i pressemeldingen fra departementet.

Opptil 100 millioner flere tester

Helseminister Ingvild Kjerkol poengterer at testing ifølge Folkehelseinstituttet er "effektivt for å avdekke smitte, langt mindre kostbart for samfunnet og mindre inngripende for individer enn karantene".

Testing reduserer fravær og minsker tiltaksbyrde. Jeg har derfor gitt Helsedirektoratet i oppdrag å inngå en rammeavtale som gir rom for å anskaffe opp mot 100 millioner flere tester, sier Kjerkol.

Testene skal ifølge helseministeren være gratis for innbyggerne.

Videre i pressemeldingen opplyses det at dagens karanteneregler for nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære den smittede, fortsatt gjelder.

Helse- og omsorgsdepartementet skriver at regjeringen har fått råd "om gjeldende krav om smittekarantene på ti døgn for hustandsmedlemmer og tilsvarende nære den smittede kan erstattes ved at de tester seg daglig og at testingen pågår til det er gått fem døgn etter siste nærkontakten", samt at "personer som ikke følger testregimet må være i karantene i ti døgn".

– Regjeringen er positive til en slik justering, men før slik endring skal kunne tre i kraft, må vi være sikre på at kommunene har tilstrekkelig tilgang på tester. I tillegg må kommunene ha etablert et system for utdeling av tester til husstander, skriver Helse- og omsorgsdepartementet.