Beregninger NRK har gjort basert på tall fra vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, viser at gebyret kan øke fra 3.897 kroner til godt over 6.000 kroner.

Den nye vannforsyningen er anslått til å koste 27 milliarder kroner, men del to av prosjektet er ennå ikke kvalitetssikret.

Den nye vannforsyningen skal betales ned over 40 år, med en gradvis avgiftsøkning fram mot 2028 og en nedtrapping etter det.

Vann- og avløpsetaten har regnet ut at første del av prosjektet gir 1.750 kroner i økt gebyr i 2028.