Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik, som sitter i finanskomiteen på Stortinget, mener de nye tiltakene som regjeringen har lagt fram, aktualiserer ønsket til flere næringslivsorganisasjoner om å kutte arbeidsgiverperioden.

– Det er kraftig inngripende tiltak som er innført nasjonalt på kort varsel ved inngangen til påsken og som rammer veldig mange næringsdrivende rundt omkring i Norge hardt, sier han til NTB.

Sp foreslår derfor å redusere arbeidsgiverperioden i kombinasjon med lønnskompensasjon, samt dekning av tapt varelager.

– Nå må flertallet på Stortinget ta ansvar, for regjeringen gjør det åpenbart ikke, sier Gjelsvik.

Også Fremskrittspartiet har foreslått å redusere arbeidsgiverperioden, og har bedt om hastebehandling, noe presidentskapet på Stortinget skal ta stilling til på torsdag.

Sp vil imidlertid kombinere kutt i arbeidsgiverperioden med lønnskompensasjon til permitterte arbeidstakere.

– Arbeiderpartiet må skjønne at vi må redusere lønnsplikten ved permittering for å redde bedrifter som nå står på kanten av stupet. Samtidig må Fremskrittspartiet skjønne at vi må ivareta de ansatte. Vår kombinasjon gjør at vi ivaretar både bedrifter og arbeidsfolk som er hardt rammet, sier Gjelsvik.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har tidligere avvist at det er aktuelt å gjeninnføre permitteringsreglene fra i fjor vår, da regjeringen kuttet arbeidsgiverperioden fra ti dager til to.

Dermed er både Sp og Frp avhengige av at regjeringspartiene eller Arbeiderpartiet snur og støtter et av forslagene for at det skal bli flertall.