– En stor andel av togene i Norge kjører gjennom Oslotunnelen mellom Oslo S og Skøyen. Denne strekningen har vært erklært overbelastet helt siden 2007, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Onsdag melder Nygård at hans departement har gitt flere oppdrag til Jernbanedirektoratet for utredninger av jernbanen på Østlandet. Blant annet skal direktoratet utrede beslutningsgrunnlaget for en ny rikstunnel ut av Oslo.

Samtidig har Jernbanedirektoratet fått i oppdrag å utrede og komme med forslag til forbedring av togtilbudet på de tre InterCity-strekningene på Vestfoldbanen, Dovrebanen og Østfoldbanen.

– Regjeringen vil i ny Nasjonal transportplan legge fram en strategi for videre utvikling av togtilbudet på disse InterCity-strekningene, varsler Nygård.

Han vil også øke kapasiteten på strekningen Lillestrøm-Eidsvoll og Kongsvingerbanen. Jernbanedirektoratet skal nå i gang med en tidlig fase i utviklingen av strekningene.