Under den første bølgen i fjor vår var det på det meste 245 koronapasienter innlagt på sykehus i samme region. 89 av dem på intensivavdelingen.

I dag er 250 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. 213 av pasientene er innlagt på sykehus på Sørlandet og Østlandet, melder NRK.

Helse sør-øst har kommet fram til prognosen ved å bruke Folkehelseinstituttets modell, med forventet effekt av antallet vaksinerte og smittetallet i opptaksområdet til sykehusene i regionen.

I prognosen har de også lagt inn det britiske mutantviruset, som både er mer smittsomt og gir et mer alvorlig sykdomsbilde.

– Dette er en relativt realistisk prognose, så sant tiltakene ikke virker. Nå er det iverksatt strenge tiltak, og de tiltakene skal gi effekt, og vi vil da se lavere tall. Jeg mener dette viser hvor viktig det er at det er strenge tiltak, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse sør-øst.